پروژه تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو tad-1343-ge در خرم آباد.
تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343

آسان ژنراتور

تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343
تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343

تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343

پروژه تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو tad-1343-ge در خرم آباد.

تعمیر دیزل ژنراتور ولوو tad-1343-ge

در این پروژه، بخاطر وجود افراد سودجو و نصب برد دیتاکام و ارتباط آن با ایسیو موتور ولوو 1343 متاسفانه ecu این دیزل ژنراتور خراب شده بود. ما پس از تعویض برد کنترل دیتاکام 309 ، با برد دیپسی 4520 ، ایسیو مربوطه را تعمیر نمودیم و پس از اصلاح مدار وایرینگ، آن را تست و تحویل کارفرمای محترم نمودیم.

volvo 1343 repairing - تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343volvo 1343 repairing - تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343volvo 1343 repairing - تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343volvo 1343 repairing - تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343volvo 1343 repairing - تعمیرات الکتریکال و ایسیو دیزل ژنراتور ولوو 1343

نوشته 99/11/1


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _