در این پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران شامل سیم کشی کامل تعمیر دینام، تعویض اکچوئیتورو شیر برقی ونیز تعویض تابلو چنج آور انجام شد

تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران

در این پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران شامل سیم کشی کامل تعمیر دینام، تعویض اکچوئیتورو شیر برقی ونیز تعویض تابلو چنج آور انجام شد

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

در این پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران تهران در  به شرکت آسان ژنراتور واگذار شد. این ژنراتور توسط تعمیرکاران شرکت آسان ژنراتور بازدید و کارشناسی شد و لیست کلیه اقلام، لوازم و قطعات مورد نیاز  برآورد گردید پس از تامین لوازم، تعویض برد تعمیرات برقی شامل تعویض سیتی های ژنراتور و سنسور های آب ، روغن ، دور  سیم کشی کامل تعمیر دینام، تعویض اکچوئیتورو شیر برقی(سلونوئید) انجام شد. همچنین بلو برق قدیمی دیزل ژنراتورتعویض و با یک تابلو برق چنج آور جدید  با برد دیپسی 6120 ساخت شرکت آسان ژنراتور جایگزین گردید. .همچنین سرویس کامل دیزل ژنراتور انجام و دیزل ژنراتور تحویل کارفرما شد. عمر دراز مدت  دیزل  ژنراتوره به سرویس وتعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور منظم  طبق برنامه شرکت سازنده دیزل ژنراتورو بموقع، توسط پرسنل فنی واجد شرایط بستگی دارد. در صورت نگهداری و تعمیر باید سوابق آن  ثبت شود که به امر تعمیر و نگهداری در آینده کمک کننده خواهد کرد.

به طور کلی، دیزل ژنراتور باید بدون مایعاتی مانند: روغن کوره یا روغن روان کننده روی هر سطح داخلی یا خارجی و روی سطح، زیر و اطراف مواد جاذب صدا (در صورت وجود دستگاه) انباشته شده تمیز شود.از  حلال آب صنعتی باید برای تمیز کردن سطح دستگاه استفاده شود، اما حلال های قابل اشتعال را نمی توان برای تمیز کردن استفاده کرد.  از نفوذ و تجمع مایع یا روغن روی مواد بر روی موتور دیزل باید جلوگیری شود.

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

 

پروژه تعمیرات اساسی برقی دیزل ژنراتور150کاوا ایویکو در خاوران 

، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • تعمیرات دیزل ژنراتور
  • تولید و تامین  قطعات دیزل ژنراتور
  • آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون -طراحی و ساخت انواع  تابلو برق صنعتی و تابلو برق چنج آور دیزل ژنراتور