در این پروژه تعمیرات مکانیکی و نصب تابلو راه اندازی دستی با برد 4520، نصب سنسور آب و روغن ، سیمکشی استارت ، دینام و سلونوید موتور ،نصب سیستمهای جریان انجام گرفت

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور 130کاوا کاترپیلار در تهران

در این پروژه تعمیرات مکانیکی و نصب تابلو راه اندازی دستی با برد 4520، نصب سنسور آب و روغن ، سیمکشی استارت ، دینام و سلونوید موتور ،نصب سیستمهای جریان انجام گرفت

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

در این پروژه تعمیرات مکانیکی و برقی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا متعلق به یکی از سازمانهای دولتی در خیابان قزوین تهران به شرکت آسان ژنراتور واگذار گردید. این ژنراتور توسط تعمیرکاران شرکت آسان ژنراتور بازدید و کارشناسی گردید. و لیست کلیه اقلام، لوازم و قطعات مورد نیاز  برآورد گردید. پس از تامین لوازم، ابتدا تعمیرات مکانیکی دیزل ژنراتور توسط تعمیرکار مکانیک ژنراتور شرکت انجام گرفت. سپس تعمیرات برقی شامل نصب تابلو راه اندازی دستی با برد 4520، نصب سنسور آب و روغن ، سیمکشی استارت ، دینام و سلونوید موتور ، نصب سیستمهای جریان انجام شد. و دیزل ژنراتور تحویل کارفرما گردید. همچنین سرویس کامل دیزل ژنراتور انجام شد.  سرویس و نگهداری ژنراتور را نباید سرسری گرفت. چرا که در امور سرویس و نگهداری ، بسیار مشاهده گردیده است. که مشکلی در دیزل ژنراتور بوجود آمده که از نظر افراد مهم نبوده ولی حرفه ای های دیزل ژنراتور و  تعمیرکاران  میدانند که اگر دیزل ژنراتور فقط چند ساعت با آن خرابی کار میکرد امکان داشت موتور آن بسوزد. بنا بر این بخاطر صرف هزینه ای اندک سرنوشت ژنراتور خود را به خطر نیاندازید. شرکت آسان ژنراتور   آماده است تا به اپراتور دیزل ژنراتور شما آموزش سرویس و نگهداری را اریه نماید تا این کار را خودتان بر عهده بگیرید.

برای اطلاع از برنامه و دوره  به سایت شرکت بخش  آموزش سرویس و نگهداری ژنراتور و نیز آموزش تعمیرات تخصصی دیزل ژنراتور مراجعه کنید. برای تعمیر و نیز سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور خود با کارشناسان ما شماره09339546658مشورت کنید.

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا 

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا  

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

 

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا  

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا 

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه ساخت تابلو دستی با برد 4520 نراتور کاترپیلار 130کاوا  

پروژه تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور کاترپیلار 130کاوا در تهران

پروژه ساخت تابلو دستی با برد 4520 نراتور کاترپیلار 130کاوا  

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • تعمیرات دیزل ژنراتور
  • تولید و تامین  قطعات دیزل ژنراتور
  • آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون -طراحی و ساخت انواع  تابلو برق صنعتی و تابلو برق چنج آور دیزل ژنراتور