در این پروژه تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365 کاوادر یکی از کارخانجات صنعتی بم کرمان انجام گرفت.
تعمیر و  راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365 کاوادر بم   آسان ژنرا

آسان ژنراتور

تعمیر و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365 کاوادر بم آسان ژنرا

در این پروژه تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365 کاوادر یکی از کارخانجات صنعتی بم کرمان انجام گرفت.

تعمیر و  راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365 کاوا در منطقه صنعتی بم کرمان

در این پروژه تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادر یکی از کارخانجات صنعتی بم کرمان  به شرکت آسان ژنراتور واگذار شد.   این ژنراتور توسط تعمیرکاران شرکت آسان ژنراتور بازدید و کارشناسی گردید و لیست کلیه اقلام، لوازم و قطعات مورد نیاز  برآورد گردید پس از تامین لوازم، ابتدا تعمیرات  مکانیکی دیزل ژنراتور توسط تعمیرکار مکانیک شرکت انجام گرفت و  پس از  تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور در محل جدید نصب ، راه اندازی و  تحویل کارفرما گردید.همچنین سرویس کامل دیزل ژنراتور انجام شد. عمر طولانی مدت مجموعه دیزل  ژنراتوربه سرویس وتعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور منظم و بموقع، توسط پرسنل فنی واجد شرایط بستگی دارد. در صورت نگهداری و تعمیر باید سوابق  ثبت شود که به امر تعمیر و نگهداری در آینده کمک کننده خواهد کرد.

به طور کلی، دیزل ژنراتور باید بدون مایعاتی مانند: روغن کوره یا روغن روان کننده روی هر سطح داخلی یا خارجی و روی سطح، زیر و اطراف مواد جاذب صدا (در صورت وجود دستگاه) انباشته شده تمیز شود.از  حلال آب صنعتی باید برای تمیز کردن سطح دستگاه استفاده شود، اما حلال های قابل اشتعال را نمی توان برای تمیز کردن استفاده کرد.  از نفوذ و تجمع مایع یا روغن روی مواد بر روی موتور دیزل باید جلوگیری شود.

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

تعمیر و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار 365;کاوادربم کرمان

 

، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • تعمیرات دیزل ژنراتور
  • تولید و تامین  قطعات دیزل ژنراتور
  • آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون -طراحی و ساخت انواع  تابلو برق صنعتی و تابلو برق چنج آور دیزل ژنراتور

لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.