مخزن سوخت استاندارد ژنراتور چقدر باید باشد؟ مخزن سوخت ژنراتور باید به اندازه ای باشد تا بتواند 3-2 ماه سوخت ژنراتور را تامین کند.
مخزن سوخت دیزل ژنراتور

آسان ژنراتور

مخزن سوخت دیزل ژنراتور
مخزن سوخت دیزل ژنراتور

مخزن سوخت دیزل ژنراتور

مخزن سوخت استاندارد ژنراتور چقدر باید باشد؟ مخزن سوخت ژنراتور باید به اندازه ای باشد تا بتواند 3-2 ماه سوخت ژنراتور را تامین کند.

محاسبه مخزن سوخت دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ها در هنگام قطع برق شبکه ، مولد برق اضطراری هستند. این کار با استفاده از انرژی مکانیکی حاصل از احتراق سوخت و تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی ، سپس الکتریکی انجام می شود. اگر در هنگام قطع برق ،سوختی برای ژنراتور وجود نداشته باشد، کارایی دیزل ژنراتور از بین می رود. از این رو تامین و نگهداری سوخت ضروری است.

سوخت در مخازن سوخت با طراحی مخصوص ذخیره می شود. در هنگام انتخاب و نصب مخزن سوخت ژنراتور مناسب، باید عوامل متعددی مورد توجه قرار گیرد.

تعیین ظرفیت مخزن سوخت 
ابتدا باید مقدار سوخت مورد نیاز برای ذخیره را تعیین کنید. زیرا این ظرفیت مخزن سوخت شما را تعیین می کند. ابتدا تخمین سه پارامتر زیر را محاسبه کنید. 

 1. ذخیره امرجنسی(اضطراری): چه مقدار سوخت نیاز دارید تا در مواقع اضطراری یا درمواقعی که مصرف بیش از حد میباشد را تامین کند؟ 
 2. زمان برای تامین: زمان لازم برای خرید سوخت از فروشنده تا ورود به محل دیزل ژنراتور چقدر است؟ 
 3. زمان انبار: چقدر سوخت نیاز دارید تا ژنراتور خود را در زمان اضطراری یا بحرانی تامین کند؟

استانداردمخزن سوخت دیزل ژنراتور

بر اساس سه پارامتر فوق، حداقل نیاز ذخیره سازی به صورت زیر محاسبه میشود:
حداقل ظرفیت ذخیره سازی = ذخیره امرجنسی + زمان انبار

شما در ابتدا نیاز دارید تا مصرف سوخت دیزل ژنراتور خود را تعیین کنید. جهت محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر روی آن کلیک کنید.

چه میزان ظرفیت مخزن سوخت برای شما مناسب است؟ 
در مورد قطع برق که مکرر یا کوتاه است، مخزن ذخیره سازی سوخت کوچکتر برای نیازهای شما کافی است. با این حال، شما نیاز به خرید بیشتر سوخت برای پر کردن مخزن خود دارید. اگر شما سرمایه گذاری های اولیه را پایین انجام دهید در تنظیم سوخت مخزن خود هزینه های تعمیر و نگهداری و حمل و نقل را بالاتر برده اید. وقتی که ژنراتور برای حمایت از برق موسسات تجاری بزرگ استفاده می شود مخازن ذخیره سازی بزرگ مورد نیاز است.

یا جایی که برق قطع می شود و برای مدت زمان طولانی ادامه دارد. در این حالت، شما می توانید سوخت بیشتری خریداری کنید.  با این وجود، شما هزینه های اولیه (سرمایه گذاری) را در راه اندازی مخزن سوخت خود افزایش می دهید. هزینه های نگهداری نیز در بلندمدت بالا خواهد بود. از سوی دیگر، هزینه تحویل سوخت کاهش می یابد. زیرا شما می توانید مقادیر زیادی از سوخت را در یک روز سفارش دهید

 با این حال، شما نیز باید هزینه های پیش بینی نشده ناشی از خطرات ذخیره مقدار بیشتری از سوخت را حساب کنید. قبل از پایان محاسبه ظرفیت مخزن سوخت، قرارداد تامین سوخت با فروشنده ضروری است. ظرفیت فروشنده برای تامین مقدار سوخت در دوره های مورد نیاز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و غرامت برای قصور باید در قرارداد گنجانده شود.

انواع مخازن سوخت 
مخازن سوخت ژنراتور معمولا سه نوع هستند:

 1.  مخازن زیر پایه 
 2.  مخازن ذخیره سازی زیرزمینی 
 3.  مخازن ذخیره سازی در سطح زمین

مخازن سوخت زیر پایه 
اگر شما نیاز به ذخیره کمتر از 4000 لیتر سوخت دارید، شما نیاز به مخازن سوخت زیر پایه دارید. همانطور که از نام آن مشخص است، مخازن زیر پایه طراحی شده اند تا در بالای زمین قرار گیرند اما زیر دیزل ژنراتور.(شاسی ژنراتور). مخازن سوخت زیر پایه در مقطع مستطیلی هستند و این مخازن دو جداره هستند. این به جلوگیری از ریختن سوخت در صورت نشت کمک می کند.

هر دو تانک باید با استفاده از فولاد جوش داده شده سنگین ساخته شوند. چندین لوله و اتصالات به مخزن اصلی متصل می شوند. مهمترین آنها عبارتند از: خروجی سوخت و برگشت سوخت، خروجی هوا، شیر تخلیه اضطراری در کف و آلارم سوخت بالا و پایین. سیستم پر کردن مخزن باید بگونه ای طراحی شود تا در هنگام پر شدن نشتی نداشته باشد. و در صورت پر شدن 95٪ مخزن، شیر ورودی به طور خودکار بسته شود.

پس از نصب، مخزن سوخت ژنراتور اولیه تحت فشار 5psig تست شده و مخزن ثانویه در 3psig آزمایش میشود.

مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی 
اگر شما نیاز به ذخیره بیش از 1000 گالن سوخت داشته باشید، می توانید مخازن ذخیره سازی زیرزمینی را انتخاب کنید. نصب مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی گرانتر است. اما عمر طولانیتری دارند. زیرا آنها از محیط محافظت می شوند. مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی را می توان از پلاستیک تقویت شده فایبرگلاس ساخت. این تانک های سوخت معمولا به گونه ای طراحی شده اند که توانایی ساختاری دارند.

به همین ترتیب، مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی می توانند از فولاد ساخته شده باشند. اما با حفاظت کاتدیک مناسب در برابر خوردگی از آب های زیرزمینی باید باشد. به همین ترتیب، لوله کشی از مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی به ژنراتور می تواند از پلاستیک تقویت شده فایبرگلاس یا فولاد محافظ کاتدیک باشد. تعمیر در اثر نشتی و انفجار در سیستم مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی می تواند دشوار و هزینه بر باشد.

چنین سیستم هایی باید با تجهیزات و روش های پیشگیری و امدادو نجات تجهیز شوند. در بدترین حالت، نصب مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی باید به گونه ای باشد که نشت سوخت در یک منطقه محدود قرار گیرد. از این رو، منطقه زیرزمینی توسط کف و دیوارهای بتنی احاطه شده است. بعد از اینکه مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی در این محل نصب شد، منطقه خارجی با شن و ماسه پر می شود.

ولی تجربه بنده خارج از این مقاله این است که مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیر زمینی بخاطر خنک بودن کمتر خطرناک است. و حتی اگر آتش بگیرد اگر به سرعت دیچه بالای آن بسته شود ، خود به خود در چند ثانیه آتش آن خاموش میشود. یک مهندس طراح باید فکر همه جا را بکند تا در این مواقع بتوان راحت دریچه ورودی مخزن سوخت دیزل ژنراتور را بست و کیپ کرد تا آتش آن براحتی خاموش شود.

مخزن سوخت دیزل ژنراتوردر سطح زمین
همانطور که از نام این تانکهای سوخت مشخص است، در بالای زمین نصب میشوند. در حالی که این مخزن در ساخت ، به مخزن سوخت دیزل ژنراتور زیرزمینی مشابه است. در روش نصب این دو نوع مخزن سوخت دیزل ژنراتور ، تفاوت زیادی وجود دارد. این به دلیل عوامل مختلفی است که باید برای به حداقل رساندن خطرات مورد توجه قرار گیرد.

تانک های سوخت دیزل ژنراتور بالای زمین ، خطر آتش سوزی را ایجاد می کنند. و خطر آتش سوزی را به دیگر امکانات در مجاورت خود می رسانند. بنابراین این تانک ها باید حداقل با فاصله مشخصی از امکانات دیگر نصب شوند. به منظور جلوگیری از تبخیر و نشتی، موانع یا آبراهه باید در اطراف تانک های ذخیره سازی بالای زمین ساخته شوند. حجم آزاد محصور شده توسط موانع معمولا باید 110 درصد از حجم مخازن بزرگتر باشد.

مخزن سوخت دیزل ژنراتور بالای سطح زمین نیز باید از شرایط آب و هوایی با ساختارهای حفاظتی مناسب محافظت شوند.

میزان سوخت باک محاسبه ضرفیت باک ابعاد مخزن سوخت محاسبه مصرف گازوئیل دیزل ژنراتور میزان مصرف سوخت موتور برق بنزینی مصرف سوخت دیزل ژنراتور ولوو نحوه محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور جدول مصرف سوخت ماشین آلات راهسازی مصرف بنزین موتور برق محاسبه مصرف سوخت ماشین آلات سنگین مصرف سوخت دیزل ژنراتور ها محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور میزان مصرف گازوئیل ژنراتور محاسبه سوخت دیزل ژنراتور ایمنی ژنراتور برق مصرف سوخت موتور دیزل چک لیست ایمنی دیزل ژنراتور مصرف سوخت دیزل ژنراتور ولوو محاسبه مصرف گازوئیل دیزل ژنراتور

پمپ سوخت دیزل ژنراتور :

مطلب دیگری که باید در نظر گرفته شود پمپ های سوخت دیزل ژنراتور میباشند که در مخازن زیر و رو سطحی ساختاری متفاوت دارند. در مخازن زیر سطحی پمپ ابتدا باید هوای درون لوله را بکشد تا سوخت از مخزن بالا بیاید. و به مخزن کوچک ژنراتور انتقال یابد. فرمان پمپ های سوخت را برد کنترلی ژنراتور میدهد. که برای آن حدود سطح باک یا مخزن داخلی را جهت فرمان به پمپ های سوخت تعریف میکنند.

یعنی باک شما فقط نیاز به یک سنسور سطح سوخت دارد تا پروسه پر کردن باک دیزل ژنراتور بصورت اتوماتیک انجام گردد.
تصدیق ها و کدهای استاندارد
مخازن سوخت ژنراتور و سیستم های لوله کشی مرتبط قبل از نصب باید مورد تایید باشند. این نیازمندی نه تنها برای صنایع صنعتی بلکه برای سایر مخازن سوختی است که برای استفاده داخلی یا تجاری استفاده می شود. فقط مخازن با ظرفیت بسیار کوچک ممکن است از تاییدیه معاف باشند. شما ملزم به ارائه پیشنهاد به سازمان آتش نشانی هستید.جزئیاتی که باید تهیه شود عبارتند از:

نقشه های تولید، اوراق کاتالوگ های محصول برای تمام اجزای خریداری شده. علاوه بر این، کنترل های پیشنهادی و نمودار سیم کشی، طرح بندی لوله های پیشنهاد شده و دستورالعمل های نصب و راه اندازی تولید کنندگان مخزن سوخت دیزل ژنراتور.

در هنگام ساخت و نصب مخازن سوخت ژنراتور، باید کد های استاندارد متعددی را دنبال کنید. کد اصلی در ایالات متحده، کد و استاندارد انجمن ملی حفاظت از آتش (NFPA) است. قسمت های مرتبط NFPA برای مخازن سوخت ژنراتور NFPA30 و NFPA37 است. کد مقررات فدرال عنوان 40 بخش 112 مربوط به پیشگیری از تخلیه مخازن سوخت ژنراتور است.

در ایران نیز باید بازرسان آتش نشانی استاندارد بودن اجرای مخازن را تایید کنند. به این خاطر است که مخازن زیر سطحی پیشنهاد میشود. تا آفتاب و گرما هم روی مخازن اثر نگذارند و خطر انفجار به حداقل برسد.

اگر مخزن سوخت آتش گرفت چه کار کنیم؟

مخازن سوخت معمولا دارای درپوش هستند و حتما باید دارای شیرهای ورودی و خروجی باشند. مخازن معمولا گازوئیلی هستند. لذا در صورت ایجاد هرگونه خطر درپوش مخزن ، سپس شیرها را ببندید ، آتش به راحتی خاموش میشود. که این موارد باید قبل از اجرای مخازن پیش بینی شوند تا در صورت بروز آتش درپوش مخزن را براحتی بتوان بست و یا آنرا خنک کرد.

میتوان در اطراف مخازن روی سطح زمین کانالی ایجاد کرد تا در صورت هرگونه اتفاق به مخزن زیر سطحی جاری شوند و پس از تخلیه کامل آنها درپوش مخزن زیر سطحی گذاشته شود تا از سوختن محافظت شود و یا آتش خاموش شود.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

 • خرید و فروش دیزل ژنراتور
 • تعمیرات تخصصی انواع مدلهای دیزل ژنراتور
 • برق صنعتی-اتوماسیون
 • برگزاری کلاسهای آموزشی دیزل ژنراتور
 • به روز رسانی دیزل ژنراتور و نصب برد کنترلی جهت اتوماتیک سازی دیزل ژنراتور

به روز رسانی 1400/3/16

 FH; LOCK NDCG cKVHJ,V


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _