پروژه سرویس و تعمیرات دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو TAD-1342-GE شامل تعویض آب و روغن و فیلترها و رفع عیب برد emko trans amf
سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترل

آسان ژنراتور

سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترل
سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترل

سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترل

پروژه سرویس و تعمیرات دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو TAD-1342-GE شامل تعویض آب و روغن و فیلترها و رفع عیب برد emko trans amf

تعمیر و سرویس دیزل ژنراتور ولوو

در این پروژه دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو 1342 در بیمارستانی در استان کرمانشاه، سرویس شدند. پس از تعویض آب، روغن، گازوئیل و فیلترهای موتور، برد کنترل مربوطه برنامه ریزی و تابلو برق چنج آور و کنتاکتورهای آن سرویس شد و پس از تست و راه اندازی، تحویل نماینده کارفرما گردید.

volvo 1342 repairing service - سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترلvolvo 1342 repairing service - سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترلvolvo 1342 repairing service - سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترلvolvo 1342 repairing service - سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترلvolvo 1342 repairing service - سرویس دیزل ژنراتور ولوو 1342 و تعمیر برد کنترل

نوشته 99/9/1


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _