پروژه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور 4520 با برد 8610 دیپسی، اصلاح سیم کشی،سرویس موتور و نصب گرمکن 7 عدد دیزل ژنراتور در ایلام.
تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور

آسان ژنراتور

تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور
تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور

تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور

پروژه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور 4520 با برد 8610 دیپسی، اصلاح سیم کشی،سرویس موتور و نصب گرمکن 7 عدد دیزل ژنراتور در ایلام.

نصب برد کنترل و سرویس دیزل ژنراتور

در این پروژه تابلو برقهای دیزل ژنراتورهای نصب شده، بخاطر مشکلات عدیده در نصب و ساخت، سرویس شد، سیم کشی های موتورها اصلاح شد و بردهای کنترل آن پس از تعویض برنامه ریزی شد. همچنین بر روی هر دیزل ژنراتور تعمیر شده یک عدد هیتر نصب گردید تا در فصول سرد ،موتورها به مشکلی بر نخورند. و موتورها سرویس شدند.

این دیزل ژنراتورها مدلهای پرکینز تبریز و انگلیس، لوول با ژنراتور استمفورد پاور و کامینز کوپله فابریک کمنز پاور انگلستان بودند. متاسفانه شرکت قبلی در نصب آن دیزل ژنراتورها نتوانسته بود آنها را با بردهای دیپسی مدل 8610 سنکرون پارالل نماید. پس از بررسی ما مشخص شد که بخاطر وجود ups در سیستم، نیازی به تراشیدن هزینه اضافی جهت سنکرون کردن ژنراتورها نیست.

به این خاطر ما بردهای کنترل 8610 را از مدار خارج نموده و بردهای 4520 دیپسی را جایگزین نمودیم. چند عدد تابلو برق چنج اور نیز ساخته شد که پس از راه اندازی و تست عملکرد، تحویل نماینده کارفرما گردید.

perkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیسperkins tabriz reparing - تعمیرات برقی تعویض برد کنترل دیپسی و نصب گرمکن 7عدد ژنراتور - نصب برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی انگلیس

پس از تعویض فیلترها، آب، روغن و تسمه های موتور، یک دست فیلتر زاپاس تحویل نماینده کارفرما گردید.

نوشته 99/12/24


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _