پروژه تعمیرات برقی، دیاگ و رفع عیب بهمراه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور پرکینز شرکتی در ساری.
تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز

آسان ژنراتور

تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز
تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز

تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز

پروژه تعمیرات برقی، دیاگ و رفع عیب بهمراه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور پرکینز شرکتی در ساری.

در این پروژه، یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز تعمیر و رفع عیب شد. سپس برد آن با برد کنترل دیپسی مدل 7320MKii تعویض شد. و پس از پروگرم، و استارت، تحویل نماینده کارفرما گردید.

perkins generator installing dse73200 - تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز - پروژه تعمیرات برقی، دیاگ و رفع عیب بهمراه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور پرکینز شرکتی در ساری.perkins generator installing dse73200 - تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز - پروژه تعمیرات برقی، دیاگ و رفع عیب بهمراه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور پرکینز شرکتی در ساری.perkins generator installing dse73200 - تعمیر و نصب برد دیپسی دیزل ژنراتور پرکینز - پروژه تعمیرات برقی، دیاگ و رفع عیب بهمراه تعویض برد کنترل دیزل ژنراتور پرکینز شرکتی در ساری.

جهت تعمیرات، خرید برد کنترل و یا هر خدمات دیگری در زمینه دیزل ژنراتور با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.

99/10/27


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _