آموزش تصویری ساخت انواع تابلو برق صنعتی و ساختمانی

آموزش بستن انواع تابلو برق_خرید تابلو برق سه فاز کوچک
آموزش بستن انواع تابلو برق_خرید تابلو برق سه فاز کوچک

آموزش بستن انواع تابلو برق_خرید تابلو برق سه فاز کوچک

آموزش تصویری ساخت انواع تابلو برق صنعتی و ساختمانی

تعریف: تابلو برق چیست

تابلو برق چیزی نیست جز یک مرکز کنترل بار یا تامین جریان مصرف کنندگان. تمام اقدامات مانند توزیع برق ، انتقال برق و محافظت از سیستم برق فقط با استفاده از تابلو برق انجام می شود. نقشه کشی برق (نقشه سیم کشی) با استفاده از تابلو برق انجام می شود. ما در اینجا به آموزش انجام کار عملی نقشه کشی و سیم کشی الکتریکی تابلو های برق می پردازیم. تابلوی برق شامل مدار خطا/تریپ، مدارهای حلقه بسته یا فیدبک، شمش ها، کابل، MCCB ، MCB ، MPCB ، NO، NC و غیره است.

تابلو های برقی توسط ورق استیل نورد شده ساخته شده و به شکل مکعب مستطیل یا مربع طراحی می شوند. تابلوهای برق بنا بر نوع کاربرد در انواع مختلف طبقه بندی می شوند.

تابلو های برق و انواع آن

 • تابلو کنترل
 • PCC - مرکز کنترل توان
 • MCC - مرکز کنترل موتور
 • MLDB - تابلو اصلی توزیع روشنایی

 

 1. تابلو برق کنترل

تابلو برق کنترل از قطعات کنترلی مدار مانند رله ها محافظ، کنتورها، مدارهای هشدار، PLC ها، SMPS ها، منبع تغذیه کوچک و غیره تشکیل شده است.

 1. PCC- مرکز کنترل توان

PCC یک نسخه کوچک از مرکز کنترل توان است. این قسمت قلب یک مدار الکتریکی کنترل است. خروجی ژنراتورها یا ترانسفورماتورها به PCC داده می شود. تجهیزات اصلی مدار در این تابلو برق نصب می شود. PCC از فیوزهای مدار، شمشها، PT (ترانسفورماتور پتانسیل)، CT (ترانسفورماتور جریان)، مقره ها و غیره تشکیل شده است. مدارهای محافظ عمده در این تابلو برق نصب می شوند تا از ترانسفورماتورها، موتورها، ژنراتورها و غیره محافظت کنند. خروجی قدرت از تابلو برق PCC خواهد بود و از طریق فیدرها به تابلو های برق MCC توزیع می شود.

 1. MCC – مرکز کنترل موتور

MCC فرم کوتاه از مرکز کنترل موتور است. این تابلو برق شامل فیدرها است و فیدر شامل استارتر موتور، SFU ، MCB ، MCCB ، MPCB ،ترانسفورماتور، کنتور و غیره است. هنگامی که درب تابلو برق MCC را باز می کنید می توانید به کلیه مدارها و فیوزها دسترسی پیدا کنید. معمولاً یکی از این تابلو ها مدارهای موجود در نیروگاه یا سایر کاربردهای الکتریکی را تغذیه می کند، اما ممکن است شرایطی هم وجود داشته باشد که یک "تابلو فرعی" دیگری مانند برد توزیع جوش کاری یا تابلوی برق توزیع روشنایی که در یک منطقه اختصاصی، وجود داشته باشد.

 1. MLBD – تابلو برق اصلی توزیع روشناییی است و قدرت را در مدارهای روشنایی توزیع می کند.

 

در دسته بندی دیگری می توان تابلو برق ها را به شکل زیر نیز دسته بندی کرد:

 1. تابلو برق اصلی قطع کننده مدار

تابلو اصلی قطع مدار از متداول ترین تابلوهای برقی است. می توانید از آن برای کنترل برقی که به اتاق ها و مناطق مختلف در خانه شما می رسد استفاده کنید، از مدارها محافظت کنید و ظرفیت آمپر تابلو برق را ثبت کنید. تابلو برق اصلی قطع کننده مدار همچنین به عنوان تابلو برق توزیع نیز معروف است. این نوع تابلو برق می تواند برای قطع برق در مدارهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این تابلو برق از داغ شدن بیش از حد مدارهای شما به دلیل استفاده نادرست یا مشکلات سیم کشی جلوگیری می کند.

تابلو توزیع برق توسط سه سیم(سه فاز) به چندین تابلو یا ورودی هر مدار وصل می شود. جریان الکتریکی از طریق سیم یا کابل منتقل می شود. زمین به عنوان قسمتی خنثی جهت ایمنی عمل می کند و بعنوان ارت به ترمینال تابلو برق اصلی قطع کننده مدار متصل می شود. که بیشتر به سیستم ارت تابلو معروف است متصل می شود.

 1. جعبه/تابلو فیوز

تابلو فیوز برای جلوگیری از اضافه بار مدار طراحی شده است. آنها از فیوزهای کوچک تشکیل شده اند که در یک تابلو یا جعبه برق قرار دارند. هر وقت جریان اضافی وجود داشته باشد فیوز قطع می شود. اگر جعبه های فیوز در یک محل اجازه عبور جریان کافی به وسایل را نمی دهد، باید قدرت تابلو برق و فیوزها را ارتقا دهید.

 1. تابلو اصلی Lug

این نوع تابلوهای برق جنبه کلید اصلی را ندارند. آنها از لاگ یا ترمینال استفاده می کنند و کابل های فاز در این لبه ها قرار می گیرند. آنها دارای جدا کننده اصلی به عنوان نقطه قطع هستند. تابلو اصلی لاگ نیز می تواند در هنگام کار کردن تابلو اصلی به عنوان تابلو فرعی به آن وصل شود. بنابراین اگر آتش سوزی رخ دهد قطع جداگانه برق از قسمت خارجی باعث می شود، برق بدون نیاز به ورود به خانه قطع شود.

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 1. تابلو برق های فرعی

تابلو های برق فرعی برای قسمت هایی که چندین مصرف کننده در همان منطقه وجود دارد مناسب است. این تابلو های الکتریکی از طریق یک مدار الکتریکی، برق خود را از تابلو اصلی دریافت می کنند. 

 1. کلیدهای انتقال قدرت اتوماتیک

این نوعی از تابلو های فرعی است که برای مدارهایی که در آن از ژنراتور قدرت جهت پشتیبانی از برق استفاده می شود مناسب است. این کار با انتقال نیرو ژنراتور به مصرف کننده از طریق مدار چنج آور کار می کند. می توانید برق اضطراری را در تابلو قطع کننده مدار خود داشته باشید. تابلو چنج اور می تواند در زمان قطع برق، بدون وقفه یا با وقفه، سیستم کنترل برق اضطراری را برای شما فراهم کند. البته اگر بخواهید در زمان قطعی برق، چشمکی را حس نکنید، باید از تابلو های برق سنکرون پارالل استفاده نمایید.

بیشتر مناطقی که شرایط آب و هوایی غیرقابل پیش بینی دارند از ژنراتورهای برق اضطراری استفاده می کنند. ژنراتورها می توانند سوئیچ انتقال قدرت با همان رنج به عنوان مدار قطع کننده اصلی را داشته باشند.  دو نوع تابلو سوئیچ انتقال قدرت اضطراری وجود دارد:

 • دستی: این تابلو برق های ژنراتور، همانطور که از نام آن پیداست، شامل استارت دستی ژنراتور و سپس سوئیچ کردن بار الکتریکی به تغذیه مدار پشتیبان است.
 • اتوماتیک: این تابلو برق های چنج اور اطمینان حاصل می کنند که سیستمی اتوماتیک در زمان قطع برق وجود دارد.

باید ها (Do) و نباید های (Don't) تابلو برق

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

 

kinds of electrical pannel - آموزش بستن انواع تابلو برق - خرید تابلو برق سه فاز کوچک - تابلو برق چیست

انتخاب فیوز مناسب جهت تابلو برق

 • MCB – فیوز مینیاتوری قطع کننده مدار: جریان این فیوز ها بیش از 125 آمپر نیست و به شکل حرارتی یا حرارتی مغناطیسی موجود هستند.
 • MCCB – کلیدهای بریکر: جریان این کلیدهای قدرت بین 32 آمپر تا بیش از 630 آمپر است و جریان قطع آنها معمولا قابل تنظیم است. این فیوز ها نیز به شکل حرارتی یا حرارتی مغناطیسی موجود هستند.
 • ACB - کلید قطع هوایی: این کلید ها بین 800 تا 6000 آمپر موجود هستند و جریان قطع بعلاوه زمان تاخیر آنها قابل تنظیم است. این کلید ها در تابلو برق هایی با توان مصرفی بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

تابلو برق های صنعتی

تابلو برق های صنعتی از بسیاری از تجهیزات و قطعات منفرد تشکیل شده اند. تابلو برق های صنعتی باید بتواند در محدوده ولتاژ، جریان و شرایط اضافه بار به درستی کار کند. به همین دلیل باید اطمینان حاصل کنید که تابلویی که خریداری می کنید متناسب با نیازهای شما باشد. در هنگام طراحی یک تابلو برق صنعتی، باید مراقب باشید که اطمینان حاصل شود که تمام تجهیزات داخل تابلو برق در دمای پایین و دمای بالا به درستی کار میکنند.

تابلو های برق صنعتی به طور کلی از دو بخش مهم تشکیل می شوند:

 1. مدار کنترل/ فرمان
 2. مدار قدرت

استانداردهای طراحی برای تابلو های برق صنعتی

برای طراحی یک تابلو برق که مطابق با الزامات عملکردی ، مشخصات پروژه و استانداردهای نظارتی باشد، باید در طول مراحل طراحی، انواع ملاحظات طراحی مد نظر قرار گیرد. تصمیمات طراحی زیر، ملاحظات اصلی طراحی در ساخت یک تابلو برق صنعتی را نشان می دهد، اگرچه ملاحظات اضافی ویژه برای پروژه های خاص نیز ممکن است اعمال شود.

 1. تابلوی برق مناسب و فضای مورد نیاز برای تجهیزات: تابلو برق مورد نظر تا حد زیادی نوع مناسب اسکلت تابلو مربوطه را دیکته می كند. در این اسکلت تابلو برق به فضای کافی برای نصب و راه اندازی قطعات و سیم کشی احتیاج خواهید داشت. همچنین بهتر است که برای اضافه کردن چندین مصرف کننده برنامه ریزی کنید تا در صورت لزوم فضای کافی جهت توسعه تابلو را داشته باشیم.

نصب تابلو، یکی دیگر از موارد مربوط به تابلو است. بسته به جایی که تابلو برق در آن قرار دارد، ممکن است نیاز به درب های تابلو برق خاصی داشته باشید. اگر یک تابلو برق کنترل در منطقه ای با دمای محیط بالا قرار داشته باشد، ممکن است یک فن تهویه هوا برای نگه داشتن تابلو برق در یک محدوده دمای عملیاتی ایده آل مورد نیاز باشد. اگر کنترل دما اعمال شود، لازم است دسترسی آسان به ورودی های هوا و دریچه های آن، دسترسی و جایگزینی فیلترها را آسان تر کنید.

توجه به میزان فضا بسیار مهم است تا فضای مناسب برای سیم کشی و خم شدن سیم را فراهم کند، زیرا یکی از رایج ترین تخلفات در طراحی تابلو برق شامل تابلوهای کنترل بسیار کوچک یا خیلی محدود است. همچنین بهتر است که فضای اسکلت تابلو برق را نه تنها برای کاربری فعلی بلکه نیازهای احتمالی آینده در نظر بگیرید، زیرا فضای محدود یک چالش رایج در طراحی تابلوهای برق است.

 1. سایز سیم ها و نوع قطعات: وقتی صحبت از اندازه سیم و انتخاب انواع قطعات مناسب است، دو قانون مهم وجود دارد:
 • سیمها باید بر اساس جریان بار سایز شوند. در عوض، حفاظت از مدار باید براساس اندازه سیم باشد. انتخاب اندازه مناسب سیم برای اطمینان از اینكه مدار قادر به تأمین جریان بار مورد نیاز است ضروری است، در حالی كه انتخاب بهترین محافظت از مدار با جلوگیری از گرمای بیش از حد سیم ها، خطر آتش سوزی را كاهش می دهد.
 • نوع قطعات باید بر اساس الزامات عملیاتی انتخاب شوند. همچنین انتخاب اندازه سیم و کابل برای قطعات بسیار مهم است. زیرا الزامات جریان ،ولتاژ و بار می توانند حداقل الزامات اندازه سیم و کابل را تعیین کنند. قطعات باید بتوانند به طور قابل اعتماد ولتاژ و جریان فعلی را تحمل کنند - اما آنها باید مطابق با نیاز هم عمل کنند.

استانداردهای UL الزامات خاصی را برای سیم کشی، جنس سیم، لیبل زدن، اندازه تجهیزات برق و سیم ارائه می دهد.

 1. لیبل زدن: لیبل در تابلو برق ضروری است. به طور صحیح تمام سیم ها، پایانه ها و سایر اجزای موجود در یک تابلو برق صنعتی را لیبل گذاری کنید. این یک استراتژی صرفه جویی در زمان است که همچنین احتمال خطا در آزمایش، نگهداری روزمره و تعمیرات را کاهش می دهد. لیبل ها باید به اندازه کافی دوام داشته باشند تا در برابر شرایط محیط مقاومت کنند تا از محو شدن و آسیب هایی که باعث  عدم خوانایی آنها می شود، جلوگیری کنند.
 2. درب تابلو برق: درب تابلو برق ممکن است به عنوان یک گزینه ثانویه به نظر برسند. اما این قسمت به همان اندازه برای عملکرد اجزای داخلی کلی و ماشین آلات مهم است. درب های جلو باید به اندازه کافی بادوام باشند تا در برابر دمای شدید، شرایط آب و هوایی، مواد تمیز کننده و مواد شیمیایی مقاومت کنند. درب های جلویی بسته به مشخصات تابلو برق مورد درخواست ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشند و با گل میخ، چسب و یا اتصال دهنده های لولایی قابل نصب باشند.

موارد گرافیکی دیجیتالی یا چاپ شده روی درب، راهنمایی بصری را برای اپراتورها فراهم می آورند. و از برچسب زدن تابلو برق های کنترل اپراتوری برای اطمینان از قابلیت عملکرد آن استفاده می کنند. بنابراین درب های تابلو برق و صفحه جلویی باید از دوام لازم برای خواندن و ماندگاری برخوردار باشند.

5 عامل مهم برای محافظت از تابلوهای برق صنعتی

 1. دمای محیط: همه ما می دانیم که تجهیزات الکتریکی اگر در بیش از دمای ایده آل باشند، بسیار آسیب پذیر هستند. برای بهبود طول عمر تجهیزات الکتریکی خود، اطمینان حاصل کنید که دمای ایده آل 95 درجه فارنهایت (35 درجه سانتیگراد) است. در صورت افزایش دما، از روش های خنک کردن مانند سیستم های تهویه هوا، کولر یا فن های فیلتر دار برای کنترلدمای تابلو برق استفاده شود.
 2. رطوبت زیاد: دقیقا به اندازه دما،  رطوبت دشمن تابلو های برق است. رطوبت می تواند باعث افزایش تراکم داخلی شود که ممکن است منجر به اتصال کوتاه یا قوس الکتریکی شود. در صورت وجود آب جاری ناشی از شکاف، یا خوردگی می تواند آسیب جدی به تجهیزات وارد کند. استفاده از سیستم تهویه هوا یا بخاری(هیتر) های تابلو برق می تواند دمای لازم را جهت جلوگیری از تجمع رطوبت ایجاد کند.
 3. آلودگی هوا: تابلو های برقی که در مناطق بسیار آلوده قرار دارند، مستعد به مواد شیمیایی مضر برای خوردگی و سایر آلودگی های شیمیایی هستند که می توانند عمر تجهیزات شما را کاهش دهند. برای جلوگیری از رسیدن آلودگی می توانید از سیستمهای خنک کننده حلقه بسته پیشرفته یا روش های دیگر استفاده کنید.
 4. نفوذ آب و هوا: تابلو های برق نباید در معرض هوای شدید و یا آب باشند. برای جلوگیری از چنین شرایط سختی، محفظه تابلو برق باید با فن های فیلتر دار  و یا  سیستم های خنک کننده یا گرمایشی تعبیه شود تا دمای سرد و گرم از بین برود. تمام راه های نفوذ تابلو برق گرفته شود. در قسمت ورودی کابل و سیم ها از گلند و درز گیر استفاده شود.
 5. گرد و خاک: در مکان هایی که باد شدید، گرد و غبار وجود دارد، گرد و غبار می تواند ضمن جلوگیری از جریان هوای آزاد در تابلو برق، فیلترهای فن را مسدود کند که می تواند منجر به گرمای بیش از حد تجهیزات الکتریکی شما شود. مقدار اضافی خاک می تواند به شل شدن اتصال سیم ها منجر شود. لذا در عملیات سرویس، تعمیر و نگهداری تابلو برق باید حتما آنها عاری از گرد و غبار شوند.

مطالب مرتبط:

با تشکر از مطالعه شما؛ شرکت آسان ژنراتور دانیال در زمینه دیزل ژنراتور و برق صنعتی فعال می باشد. جهت استعلام قیمت و درخواست خدمات تابلو برق و یا دیزل ژنراتور با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید. نوشته 99/5/27
برچسب ها مقاله برق