تعمیرات اساسی  دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50 G3  پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه به همراه ساخت تابلو برق چنج آور و بردکنترلی
اورهال دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50G3  در پتروشیمی  عسلویه

آسان ژنراتور

اورهال دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50G3  در پتروشیمی عسلویه

تعمیرات اساسی  دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50 G3  پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه به همراه ساخت تابلو برق چنج آور و بردکنترلی

اورهال دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در عسلویه

در این پروژه  تعمیرات اساسی  و تعمیر دیزل ژنراتور کامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در  عسلویه   به شرکت آسان ژنراتور واگذار گردید که موتور آن  پس از اوراق شدن توسط تکنسین های  این شرکت بررسی و  کارشناسی گردید و لیست کلیه قطعات دیزل ژنراتور  و هزینه آن برآورد شد. پس از تامین قطعات و لوازم، تعمیرات اساسی مکانیکی و برقی  آن بطور کامل به مدت 15 روز کاری انجام گرفت و دیزل ژنراتور تحویل کارفرمای محترم گردید. شایان ذکر است ژنراتورها بر اساس میزان کارکرد و مدت زمان  باید  به صورت ماهانه یا فصلی  سرویس و نگهداری شوند. 

 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

 

 تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه  تعمیر دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر  اساسی دیزل ژنراتورکامینز1400  کاوا  KTA50-G3  در منطقه پارس جنوبی عسلویه 

تعمیر/تعمیرات دیزل ژنراتور برق گازی و دیزل pdf

شرکت آسان ژنراتور فعال در زمینه:

  • تامین قطعات انواع دیزل ژنراتور
  • تعمیرات برقی و مکانیکی انواع دیزل ژنراتور در تهران و همه شهرستانها
  • آموزش دیزل ژنراتور

لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.