لیست قیمت انواع ژنراتور برق از کوچک 5kva تا 4500kva نو و دست دوم سنکرون القایی-ژنراتور استمفورد،استمفورد پاور،لینز،لوری سامر،مکالته،زیمنس،ABB.

ژنراتور-مولد-لیست قیمت ژنراتور مولد برق
ژنراتور-مولد-لیست قیمت ژنراتور مولد برق

ژنراتور-مولد-لیست قیمت ژنراتور مولد برق

لیست قیمت انواع ژنراتور برق از کوچک 5kva تا 4500kva نو و دست دوم سنکرون القایی-ژنراتور استمفورد،استمفورد پاور،لینز،لوری سامر،مکالته،زیمنس،ABB.

قیمت ژنراتور برق دست دوم کوچک،دورپایین،سنکرون،القایی،استریم،استمفورد و الکتریکی

Generator's: بهترین مارک ژنراتورها از نظر کیفیت بترتیب لوری سومر، استمفورد، مارکن، مکالته، ABB، استمفورد پاور، لینز و ژنراتورهای ایرانی می باشد. ما فروشنده ژنراتور تک نیستیم و در زمینه دیزل ژنراتور فعالیت داریم. لطفا از درخواست قیمت ژنراتور تک بپرهیزید.

 ژنراتور های ABB ساخت فنلاند

ژنراتور تک abb generator ساخت فنلاند

قیمت ژنراتور

جدول ژنراتور های ABB ساخت فنلاند

جدول لیست ژنراتور های ABB ساخت فنلاند
ژنراتور مدل دور
(RPM)
توان
(KVA)
ژنراتور ABB AMG 180 AA4 1500 14
ژنراتور ABB AMG 180 BB4 1500 19
ژنراتور ABB AMG 180 CC4 1500 24
ژنراتور ABB AMG 180 DD4 1500 30
ژنراتور ABB AMG 250 BB4 1500 100
ژنراتور ABB AMG 280 CC4 1500 225
ژنراتور ABB AMG 350 CC4 1500 450
ژنراتور ABB AMG 355 DD4 1500 525
ژنراتور ABB AMG 355 EE4 1500 625
ژنراتور ABB AMG 400 AA4 1500 750

 

نمایندگی،لیست قیمت،کاتالوگ و عکس ژنراتور مکالته،مک آلته،مکالتی ایتالیا

 ژنراتور تک مکالته Meccalte ساخت ایتالیا generator

عکس ژنراتور مکالته

جدول لیست ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا
ژنراتور تیپ توان
ژنراتور مکالته Meccalte S16F 5.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte S16F 6.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO3-1SN 8.5 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO3-2SN 10 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte BTO3-3L/4 15 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-1L/4 20 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-2L/4 25 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO28-VL/4 30 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-2S/4 35 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-3S/4 40 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-1L/4 50 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-2L/4 60 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO32-3L/4 70 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-1S 85 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-2S 105 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-1L 130 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECP34-2L 150 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-1S 180 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-2S ECO38-2S
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-3S 225 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-1L 250 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-2L 300 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO38-3L 350 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-1S 400 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-2S 450 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO40-3S 500 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO401.5L 620 KVA
ژنراتور مکالته Meccalte ECO402L 680 KVA

 

ژنراتورهای کوچک تک فاز مکالته Meccalte ساخت ایتالیا: 2 POLE - 3000rpm- two bearing – pickup capacity

لیست ژنراتورهای تک فاز مکالته MECCALTE

ژنراتور تیپ توان kva
ژنراتور مکالته Meccalte S15W-75/A 2/1
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-75/A 2/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-90/A 3/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-130/A 5
ژنراتور مکالته Meccalte S16W-150/A 5/7
ژنراتور مکالته Meccalte S16F-150/A 5/5
ژنراتور مکالته Meccalte S16F-180/A 6/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-95/A 6
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-110/A 7
ژنراتور مکالته Meccalte S20W-130/A 8/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20FS-130/A 8/5
ژنراتور مکالته Meccalte S20FS-160/A 10
ژنراتور مکالته Meccalte S20F-200/A 12
ژنراتور مکالته Meccalte T20FS-130/A 10
ژنراتور مکالته Meccalte T20FS-160/A 12/5
ژنراتور مکالته Meccalte T20F-200/A 15

 

نمایندگی،کاتالوگ،مشخصات فنی،لیست قیمت و فروش ژنراتور برق استمفورد Stamford انگلیس،استمفورد پاور چین کار کرده،STAMFORD POWER سه فاز

ژنراتورهای Stamford انگلستان

ژنراتور برق استامفورد

لیست قیمت ژنراتورهای استامفورد انگلستان

ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI044D 6 7/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI044E 8 10
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI044F 10 12/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD BCI164C 10/8 13/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI044G 12 15
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI044H 14 17/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI144D 16 20
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI144E 20 25
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI144F 22 27/5
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144G 24 30
ژنراتور استامفورد STAMFORD BCI184G 25 31/3
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144H 28 35
ژنراتور استامفورد STAMFORD PI144J 32 40
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI144K 34 42/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI224C 34 42/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI224D 40 50
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI224E 48 60
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI224F 58 72/5
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI224G 68 85
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274C 80 100
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274D 91/2 114
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274E 112 140
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274F 128 160
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274G 144 180
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCI274H 160 200
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCDI274J 184 230
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI444C 200 250
ژنراتور استمفورد STAMFORD UCDI274K 200 250
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI444D 240 300
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI444E 280 350
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI444F 320 400
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI544C 360 450
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI544D 400 500
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI544E 480 600
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI544F 536 670
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI634G 640 800
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI634H 728 910
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI634J 800 1000
ژنراتور استمفورد STAMFORD HCI634K 888 1110
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734A 980 1225
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734B 1088 1360
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734C 1204 1505
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734E 1476 1845
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734F 1616 2020
ژنراتور استمفورد STAMFORD PI734G 1708 2135

پس لوری سومر بهترین ژنراتور استامفورد انگلیسی می باشد. قیمت ژنراتورهای استمفورد انگلیس نسبت به استمفورد پاور چین، حدودا سه برا بر می باشد. جهت تشخیص ژنراتور استمفورد اصلی کلیک کنید.

ژنراتور استمفورد پاور Stamford Power ساخت چین

ژنراتور Stamford Power ساخت چین

لیست ژنراتور استمفورد پاور STAMFORD POWER چینی

ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور استمفورد پاور SLG164A 6/5 8/1
ژنراتور استمفورد پاور SLG164B 8/8 11
ژنراتور استمفورد پاور SLG164C 10/8 13/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG164D 12/8 16
ژنراتور استمفورد پاور SLG184E 18 22/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG184F 22 27/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG184G 25 31/3
ژنراتور استمفورد پاور SLG184H 30 37/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG184J 32 40
ژنراتور استمفورد پاور SLG224C 34 42/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG224D 40 50
ژنراتور استمفورد پاور SLG224E 48 60
ژنراتور استمفورد پاور SLG224F 58 72/5
ژنراتور استمفورد پاور SLG224G 68 85
ژنراتور استمفورد پاور TWG-II224F1 68 85
ژنراتور استمفورد پاور SLG274C 80 100
ژنراتور استمفورد پاور SLG274D 91/2 114
ژنراتور استمفورد پاور SLG274E 120 150
ژنراتور استمفورد پاور TWG-II274D 128 160
ژنراتور استمفورد پاور SLG274F 140 175
ژنراتور استمفورد پاور SLG274G 144 180
ژنراتور استمفورد پاور SLG274H 160 200
ژنراتور استمفورد پاور SLG274J 184 230
ژنراتور استمفورد پاور SLG274K 200 250
ژنراتور استمفورد پاور SLG314C 200 250
ژنراتور استمفورد پاور SLG314D 236 300
ژنراتور استمفورد پاور SLG314E 260 325
ژنراتور استمفورد پاور SLG314EL 280 350
ژنراتور استمفورد پاور SLG314F 304 380
ژنراتور استمفورد پاور SLG314G 320 400
ژنراتور استمفورد پاور SLG354C 360 450
ژنراتور استمفورد پاور SLG354D 400 500
ژنراتور استمفورد پاور SLG354E 480 600
ژنراتور استمفورد پاور SLG354FS 500 625
ژنراتور استمفورد پاور SLG354F 536 670

 

نمایندگی و قیمت ژنراتور لوری سامر یا سومر Leroy Somer فرانسه

ژنراتور Leroy Somer ساخت فرانسه

لیست ژنراتورهای لوری سامر Leroy Somer ساخت فرانسه
ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ژنراتور لروی سامر Leroy Somer LSA 44.2 VS45 84 105
ژنراتور لوری سامر Leroy Somer LSA 46.2 M3 144 180
ژنراتور لوری سومر Leroy Somer LSA 47.2 S4 328 410
ژنراتور لروی سومر Leroy Somer LSA 47.2 M7 400 500
ژنراتور لوریی سومر Leroy Somer LSA 51.2 S55 1488 1860

 

نمایندگی،خرید و لیست قیمت ژنراتور لینز Linz ایتالیا قیمت

ژنراتورLinz ساخت ایتالیا

لیست ژنراتورهای لینز Linz ساخت ایتالیا
ژنراتور تیپ توان دائم Kva
ژنراتور لینز Linz E1C13S A/4 شافتدار 5/5
ژنراتور لینز Linz E1X13S A/4 6/5
ژنراتور لینز Linz E1C13S B/4 شافتدار 7
ژنراتور لینز Linz E1S13S A/4 شافتدار 8
ژنراتور لینز Linz E1X13S B/4 8
ژنراتور لینز Linz E1C13S D/4 شافتدار 9
ژنراتور لینز Linz E1S13S B/4 شافتدار 10
ژنراتور لینز Linz E1X13S C/4 10
ژنراتور لینز Linz E1C13M E/4 شافتدار 11/5
ژنراتور لینز Linz E1C13M F/4 شافتدار 12/5
ژنراتور لینز Linz E1S13M D/4 شافتدار 13
ژنراتور لینز Linz E1S13M E/4 شافتدار 16
ژنراتور لینز Linz E1X13M F/4 16
ژنراتور لینز Linz SLT18 MD صفحه ای 20
ژنراتور لینز Linz PRO18S A/4 شافتدار 20
ژنراتور لینز Linz E1S13M F/4 20
ژنراتور لینز Linz PRO18S B/4 صفحه ای و شافتدار 25
ژنراتور لینز Linz PRO18S C/4 صفحه ای و شافتدار 30
ژنراتور لینز Linz PRO18M E/4 صفحه ای و شافتدار 42
ژنراتور لینز Linz PRO18L F/4 صفحه ای و شافتدار 50
ژنراتور لینز Linz PRO 22SA/4 60
ژنراتور لینز Linz PRO22S A/4 شافتدار 63
ژنراتور لینز Linz PRO 22SB/4 63
ژنراتور لینز Linz PRO22S B/4 شافتدار 75
ژنراتور لینز Linz PRO22S C/4 صفحه ای و شافتدار 85
ژنراتور لینز Linz PRO 22SC/4 85
ژنراتور لینز Linz PRO22S D/4 صفحه ای و شافتدار 100
ژنراتور لینز Linz PRO22M E/4 صفحه ای و شافتدار 130
ژنراتور لینز Linz PRO22M F/4 صفحه ای و شافتدار 150
ژنراتور لینز Linz PRO28S B/4 صفحه ای و شافتدار 200
ژنراتور لینز Linz PRO28S D/4 صفحه ای و شافتدار 250
ژنراتور لینز Linz PRO28M E/4 صفحه ای و شافتدار 300
ژنراتور لینز Linz PRO28M F/4 صفحه ای و شافتدار 350

ژنراتور مغناطیس دائم دور پایین،مغناطیسی،موتور برق و مولد برق

انواع ژنراتور از لحاظ جثه یا اندازه:

ژنراتور در سه نوع si1 , si2  و si3 بسته به ظرفیت آن تولید میشود.

انواع ژنراتور از نظر کوپله:

دو نوع ژنراتور داریم شافت دار و دیسکی. ژنراتور شافت دار دو سر بلبرینگ میباشد و به موتورهایی کوپل میشود که میل لنگ آنها بیرون و جهت کوپلینگ نیاز به واسطه کوپلنگ دارند . ژنراتورهای دارای کوپلینگ دیسک یک سر بلبرینگ میباشند و میتوانند مستقیما به دنده فلایویل موتور دیزل ژنراتور کوپل شوند.

اگر نیاز به کوپله کردن ژنراتور دارید با ما تماس حاصل نمایید. ژنراتور یا مولد برق (مولد الکتریکی) وسیله ایست جهت تولید برق تک فاز و سه فاز که در ایران معمولا نوع 4 قطب آن استفاده میشود.

لذا دور آن 1500 دور است. خروجی برق آن 220 ولت برای تک فاز و خروجی آن 400 ولت و 6.3 کیلو ولت برای نوع سه فاز است. ژنراتورهای دائم کار میتوانند جهت کاهش استهلاک موتور دارای تعداد قطب بیشتری باشند تا دور موتور پایین تر بیاید. فرمول دور موتور نسبت به فرکانس و تعداد قطب یا پل:

N=120F/P

  • N دور موتور یا ژنراتور بر حسب RPM (دور در دقیقه).
  • F فرکانس بر حسب هرتز (HZ).
  • P تعدادقطب های الکتروموتور یا ژنراتور می باشد (معمولا الکتروموتورها 2، 4، 6، 8، 10 و یا 12 قطب و ژنراتورها 4 قطب هستند.).

انواع ژنراتور از لحاظ سیستم تحریک:

ژنراتور ها بصورت ذغالی یا براشلس (بدون ذغال) وجود دارند که البته ژنراتورهای ذغالی بخاطر معایب بسیار ، دیگر ساخته نمیشوند. جهت راه اندازی الکترو موتور و یا بار ضربه ، میتوانید از ژنراتورهای مغناطیس یا آهنربای دائم استفاده کنید. مطالعه بیشتر: طرز کار ژنراتور.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • خرید ، فروش ، تعمیرات ، آموزش و لوازم یدکی دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون - تابلو برق

به روز رسانی 1400/3/16

tv,a hk,hu ndcg Ckvhj,v
برچسب ها انواع ژنراتور

مهدی غضنفری راد
تاریخ ثبت نظر: 1399/06/17
با سلام،آیا با موتور گازسوز نیسان سایپا میشه کوپله برق راه اندازی کرد؟ لطفا مدلش رو بفرمایین تا در خریدمان تصمیم بهتری بگیریم،با تشکر
آسان ژنراتور (مدیریت)
تاریخ ثبت نظر: 1399/06/18
سلام بله. 70-50 درصد اسب بخار موتور میتونید ژنراتور پشتش ببندید .
سعید باقری روچ
تاریخ ثبت نظر: 1397/03/05
مهندش مکانیک هستم وعلاقه مند به همکاری شما در زمینه نیروگاههای آبی خیلی کوچک کار میکنم