کامل ترین جداول علائم اختصاری برق ساختمان و تابلو برق-شمای فنی و علائم الکتریکی و الکترونیکی/الکترونیک و برق صنعتی-دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعت
علائم اختصاری برق

آسان ژنراتور

علائم اختصاری برق

علائم اختصاری برق

کامل ترین جداول علائم اختصاری برق ساختمان و تابلو برق-شمای فنی و علائم الکتریکی و الکترونیکی/الکترونیک و برق صنعتی-دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعت

علائم اختصاری برق کشی ساختمان ، صنعتی ، قدرت ، خودرو ، الکترونیک و تابلو برق در اتوکد pdf

در نقشه های برق اغلب در دو استاندارد VDE (استاندارد برقکاران آلمان) و IEC (کميتهٔ بين المللی الکتروتکنيک) ترسيم می شوند. اما از آن جايی که استاندارد ANSI (استاندارد بين المللی آمريکا) در گرايش تأسيسات مکانيکی کاربرد بيش تری دارد به همين جهت در تشريح مطالب و علايم اين قسمت هر سه استاندارد درنظر بوده است.

استانداردهای نقشه کشی برق

 

جدول علائم الکتریکی یا اختصاری وسایل الکتريکی که در مدارهای روشنايی يا لوازم خانگی یا نقشه های شماتیک به کار می روند.

نام وسیله
علائم اختصاری
زنگ چکشی
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
بی زر-ويبراتور
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
دربازکن
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
میکروفن
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
گوشی
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
بلندگو
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
آلارم-بوق
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
بخاری برقی
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
فتوسل
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
مقاومت-المنت گرمکن
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
سلف-سیم پیچ
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
خازن
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
لامپ احتیاط
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
چراغ خطر
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
لامپ قابل قطع
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
چراغ سیگنال
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
لامپ رشته ای
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
زنگ اخبار
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
لامپ فلورسنت
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
لامپ با احتیاط اضافی دو کنتاکت
لامپ با احتیاط اضافی دو کنتاکت
جعبه تقسیم
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
ماشین لباسشویی
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
ماشین ظرفشویی
علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf
اجاق برق
آبگرمکن
پریز دوبل با کنتاکت محافظ
پریز سه فاز با کنتاکت محافظ
باد بزن - ونتیلاتور
یخچال
فریزر
باتری
AND AND
OR OR
NOT NOT
NAND NAND
NOR NOR
   

 

دانلود جدول علائم اختصاری تاسیسات ، نقشه کشی و نقشه های رشته برق ساختمان و صنعتی

جدول علایم اختصاری ، شمای فنی و حقیقی وسایل برقی

نام وسیله
شمای فنی
شمای حقیقی IEC
شمای حقیقی VDE
شمای حقیقی ANSI
سیم توکار     سیم توکار  
سیم زیرکار     سیم زیرکار  
سیم روکار     سیم روکار  
سیم عایق شده در لوله عایق     سیم عایق شده در لوله عایق  
سیم تلفن     سیم تلفن  
         
کلید تبدیل
کلید تبدیل
کلید تبدیل
کلید تبدیل
 
کلید صلیبی
کلید صلیبی
کلید صلیبی
کلید صلیبی
 
رله تایمر
رله تایمر
رله تایمر
رله تایمر
 
ترانس
ترانس
ترانس
ترانس
 
کلید تک پل
کلید تک پل
کلید تک پل
کلید تک پل
 
کلید گروهی
کلید گروهی
کلید گروهی
کلید گروهی
 
کلید دوبل
کلید دوبل
کلید دوبل
کلید دوبل
 
لامپ رشته ای با بدنه زمین
لامپ رشته ای با بدنه زمین
لامپ رشته ای با بدنه زمین
لامپ رشته ای با بدنه زمین
 
پریز با کنتاکت محافظ -پریز شوکو
پریز با کنتاکت محافظ -پریز شوکو
پریز با کنتاکت محافظ -پریز شوکو
پریز با کنتاکت محافظ -پریز شوکو
 
انشعاب با جعبه تقسیم
انشعاب با جعبه تقسیم
انشعاب با جعبه تقسیم
انشعاب با جعبه تقسیم
 
اتصال بدنه
 
اتصال بدنه
اتصال بدنه
اتصال بدنه
فيوز
 
فيوز
فيوز
فیوز
فيوز مينياتوری
 
فيوز مينياتوری
فيوز مينياتوری
 
کليد موتوردار
 
 
کليد موتوردار
کليد موتوردار
الکتروموتور
 
الکتروموتور
الکتروموتور
الکتروموتور
تخته کلم موتور تک فاز
 
تخته کلم موتور تک فاز
تخته کلم موتور تک فاز
تخته کلم موتور تک فاز
تخته کلم موتور سه فاز
 
تخته کلم موتور سه فاز
تخته کلم موتور سه فاز
 
آمپرمتر
 
آمپرمتر
آمپرمتر
آمپرمتر
ولت متر   ولت متر ولت متر ولت متر
وات متر   وات متر وات متر وات متر
مبدّل جريان     مبدّل جريان  
کليد قطع و وصل   کليد قطع و وصل کليد قطع و وصل کليد قطع و وصل
کنتاکت بسته   کنتاکت بسته کنتاکت بسته کنتاکت بسته
کنتاکت باز   کنتاکت باز کنتاکت باز کنتاکت باز
کنتاکت دوحالته   کنتاکت دوحالته کنتاکت دوحالته کنتاکت دوحالته
کنتاکت بسته با تأخير
در باز شدن
  کنتاکت بسته با تأخير در باز شدن کنتاکت بسته با تأخير در باز شدن کنتاکت بسته با تأخير در باز شدن
کنتاکت باز با تأخير
در بسته شدن
  کنتاکت باز با تأخير در بسته شدن کنتاکت باز با تأخير در بسته شدن کنتاکت باز با تأخير در بسته شدن
شستی استاپ
(دگمهٔ فشاری پوش باتن)
  شستی استاپ (دگمهٔ فشاری پوش باتن) شستی استاپ (دگمهٔ فشاری پوش باتن) شستی استاپ (دگمهٔ فشاری پوش باتن)
شستی استارت
(دگمهٔ فشاری پوش باتن)
  شستی استارت (دگمهٔ فشاری پوش باتن) شستی استارت (دگمهٔ فشاری پوش باتن) شستی استارت (دگمهٔ فشاری پوش باتن)
شستی استپ  استارت   شستی استپ  استارت شستی استپ  استارت شستی استپ  استارت
بی متال   بی متال بی متال بی متال
ميکروسوئيچ-ليميت سوئيچ(کنترل کنندهٔ
محدودهٔ حرکت)
  ​ ميکروسوئيچ-ليميت سوئيچ(کنترل کنندهٔ محدودهٔ حرکت) ​ ميکروسوئيچ-ليميت سوئيچ(کنترل کنندهٔ محدودهٔ حرکت) ​ ميکروسوئيچ-ليميت سوئيچ(کنترل کنندهٔ محدودهٔ حرکت)
فلوتر سوئيچ (کنترل کنندهٔ ارتفاع سيال)   فلوتر سوئيچ (کنترل کنندهٔ ارتفاع سيال) فلوتر سوئيچ (کنترل کنندهٔ ارتفاع سيال) فلوتر سوئيچ (کنترل کنندهٔ ارتفاع سيال)
کنترل کنندهٔ فشار
(تابع فشار)
  کنترل کنندهٔ فشار (تابع فشار) کنترل کنندهٔ فشار (تابع فشار) کنترل کنندهٔ فشار (تابع فشار)
ترموستات (کنترل کنندهٔ دما)   ​ ترموستات (کنترل کنندهٔ دما) ​ ترموستات (کنترل کنندهٔ دما) ​ ترموستات (کنترل کنندهٔ دما)
شير برقی   شير برقی شير برقی شير برقی
کنتاکت تايمر با تأخير در وصل   کنتاکت تايمر با تأخير در وصل کنتاکت تايمر با تأخير در وصل کنتاکت تايمر با تأخير در وصل
کنتاکت تايمر با تأخير در قطع   کنتاکت تايمر با تأخير در قطع کنتاکت تايمر با تأخير در قطع کنتاکت تايمر با تأخير در قطع
محرک الکترومغناطيسی   محرک الکترومغناطيسی محرک الکترومغناطيسی  
محرک با سطح سيال   محرک با سطح سيال محرک با سطح سيال  
قفل مکانيکی   قفل مکانيکی قفل مکانيکی  
بوبين کنتاکتور (عملگر)   بوبين کنتاکتور (عملگر) بوبين کنتاکتور (عملگر) بوبين کنتاکتور (عملگر)
رله های عملگر با مشخصه های خاص   رله های عملگر با مشخصه های خاص رله های عملگر با مشخصه های خاص  
تايمر(رله زمانی) با تأخير در وصل   تايمر(رله زمانی) با تأخير در وصل تايمر(رله زمانی) با تأخير در وصل تايمر(رله زمانی) با تأخير در وصل
تايمر(رله زمانی) با تأخير در قطع   ​ تايمر(رله زمانی) با تأخير در قطع ​ تايمر(رله زمانی) با تأخير در قطع تايمر(رله زمانی) با تأخير در قطع
بی متال(رله يا تحريک حرارتی)   بی متال(رله يا تحريک حرارتی) بی متال(رله يا تحريک حرارتی) بی متال(رله يا تحريک حرارتی)
رلهٔ اضافه جريان (جريان زياد)     ​ رلهٔ اضافه جريان (جريان زياد) ​ رلهٔ اضافه جريان (جريان زياد)
رلهٔ قطع کننده جريان معکوس     رلهٔ قطع کننده جريان معکوس  
لامپ   لامپ لامپ لامپ
رله کنتاکتور رله کنتاکتور   رله کنتاکتور  
رله جریان ضربه ای رله جریان ضربه ای   رله جریان ضربه ای  
لامپ با دو مسیر جریان(2+1 یعنی یک مسیر دارای 1 و مسیر دیگر دارای 2 عدد لامپ است) لامپ با دو مسیر جریان(2+1 یعنی یک مسیر دارای 1 و مسیر دیگر دارای 2 عدد لامپ است)   لامپ با دو مسیر جریان(2+1 یعنی یک مسیر دارای 1 و مسیر دیگر دارای 2 عدد لامپ است)  
کلید با لامپ کلید با لامپ   کلید با لامپ  
کلید بادامکی سه وضعیتی (0و1و2و3) دستی کلید بادامکی سه وضعیتی (0و1و2و3) دستی   کلید بادامکی سه وضعیتی (0و1و2و3) دستیکلید بادامکی سه وضعیتی (0و1و2و3) دستی  
تحریک با دست ، برداشتنی مثلا کلید     تحریک با دست ، برداشتنی مثلا کلید  
دگمه فشاری برای عملکرد مکانیکی     دگمه فشاری برای عملکرد مکانیکی  
تاخیر در حرکت به سمت چپ     تاخیر در حرکت به سمت چپ  

کلید تابع فشار

    کلید تابع فشار  
کلید تابع درجه حرارت     کلید تابع درجه حرارت  
ژنراتور     ژنراتور  
بدنه یا قاب تجهیزات     بدنه یا قاب تجهیزات  
اتصال مکانیکی     اتصال مکانیکی  
تحریک با دست   محرّک دستی محرّک دستی  
تحریک با دست-فشاری   محرک فشاری (با دست) محرک فشاری (با دست)  
تحریک با دست -کشیدنی   محرک کششی محرک کششی  
تحریک با دست -چرخاندنی   محرک تغيير جهت محرک تغيير جهت  
تحریک با دست -خم شو     تحریک با دست -خم شو  
تحریک با پا   تحریک با پا تحریک با پا  
تکمه فشاری - شستی استارت تکمه فشاری - شستی استارت   تکمه فشاری - شستی استارت  
تکمه فشاری - شستی استاپ تکمه فشاری - شستی استاپ   تکمه فشاری - شستی استاپ  

دانلود کتاب علامت یا علائم حروف اختصاری در قطعات ، مدارات و المانهای الکترونیک/الکترونیکی pdf 

حروف اختصاری برق: به منظور شناسایی هر علامت اختصاری به آن یک حرف لاتین بهمراه شماره تعلق میگیرد. این حروف اختصاری برق در سمت چپ علامت نوشته شده و بر اساس استاندارد جدید DIN بشرح ذیل میباشد:

جدول علائم الکتریکی هادی ها و ترمینالها

حروف شناسایی دستگاهها و تجهیزات در نقشه ها - نقشه خوانی برق

شمای فنی پریز ، شیر برقی ، قطعات ، تجهیزات ، تابلو و نقشه برق کشی ، صنعتی ، ساختمان و کولر در اتوکد

علائم الکتریکی تجهیزات در استاندارد قدیم DIN:

حروف شناسایی دستگاهها و تجهیزات در نقشه ها - نقشه خوانی برق در استاندارد قدیم DIN

دانلود جدول علائم و حروف اختصاری الکتریکی نقشه خوانی برق صنعتی و کنترل فاز در اتوکد

جهت سهولت در نقشه خوانی برق گاهی ممکن است از ترکیب علائم استفاده شود:

 1. در کنتاکتورهای کمکی از حرف A یا T در کنار K استفاده میشود. مثلا K1T به معنای کنتاکتور کمکی 1 است.
 2. در کنتاکتورهای اصلی از حرف M استفاده میشود.
 3. ترمینالهای بوبین کنتاکتور با a,b یا A1,A2 یا E1,E2 استفاده میشود.

آموزش نقشه کشی برق

کاربرد اعداد در نقشه کشی برق:

 1. بیان حالت کاری در نقشه کشی های کنتاکتوری: بیان حالت کاری در نقشه های کنتاکتوری - کاربرد اعداد در نقشه کشی برق مثلا K81 کنتاکتور دور کند راستگرد و K93 کنتاکتور دور تند ستاره (در راه اندازی موتور لاندر)
 2. نشان دادن نوع کنتاکت در نقشه خوانی برق: در مدارهای فرمان کنتاکت باز NO با اعداد 3 و 4 و کنتاکت بسته NC با اعداد 1و 2 مشخص میشوند. در نقشه کشی برق تیغه های کمکی کنتاکتورها با اعداد دو رقمی مشخص میشوند. مثلا کنتاکت 23 و 24 به معنای کنتاکت دوم باز میباشد.

دانلود کتاب آموزشی و نحوه نقشه خوانی در مدارات ، پست و استاد برق صنعتی به انگلیسی ، قدرت ، ساختمان ، plc و خودرو pdf

کاربرد اعداد در کنار علامت اختصاری الکتریکی شستی ها : کاربرد اعداد در کنار علامت شستی ها

رقم دهگان عدد کد ، تعداد تیغه باز و یکان ، تعداد تیغه بسته را نشان میدهد.

شماره گذاری تیغه های تایمر: شماره گذاری تیغه های تایمر

شماره گذاری تیغه های بیمتال: شماره گذاری تیغه های بیمتال

در نقشه کشی برق تعداد کنتاکتهای کمکی در یک کنتاکتور به یکی از روشهای زیر روی پلاک آن ثبت میشود:

 1. علامت O یا NC برای تیغه بسته و S یا NO برای تیغه باز بکار میرود. مثلا علائم 1S+3O روی کنتاکتور یعنی دارای 1 تیغه باز و 3 بسته است.
 2. یک عدد دو رقمی در کنار تیپ کنتاکتور نوشته میشو که رقم دهگان تعداد تیغه باز و یکان آن تعداد تیغه های بسته را نشان میدهد. مثلا کنتاکتور TYP LS17.13 دارای 1 کنتاکت باز و سه بسته میباشد.

انواع نقشه:

1- نقشه فنی یا دیاگرام تک خطی: این نقشه برق جهت نمایش کلی تاسیسات برق بدون جزئیات کاربرد دارد. در نقشه/شمای فنی زیر میتوان تعداد و نوع ادوات را تشخیص داد ولی نمیتوان به طرز کار مدار پی برد.

نقشه فنی یا دیاگرام تک خطی

2- نقشه کشی برق به روش مسیر جریان: یکی از مهمترین نقشه هایی است که در مدارات کنتاکتوری استفاده میشود. و تمام اتصالات الکتریکی پروژه را نشان میدهد و به دو مدار قدرت و فرمان تقسیم میشود.زیر هر مسیر عمودی  شماره آن نوشته میشود و تمام مسیر ها بصورت عمودی بدون تقاطع رسم میشوند.نقشه قدرت و فرمان تابلو برق جرثقیل سقفی مجهز به ترمز هیدرولیکی در زیر آمده است:

قشه قدرت و فرمان تابلو برق جرثقیل سقفی مجهز به ترمز هیدرولیکی

روش دیگر شماره گذاری مسیر جریان ، رسم نقشه برق در یک کادر اتوکد بصورت زیر است که موقعیت هر عنصر را میتوان در آن تعیین کرد:

شماره گذاری نقشه کشی برق به روش مسیر جریان

آدرس دهی در نقشه کشی برق- مسیر جریان:

آدرس دهی عبارتند از تعیین محل اجزای مدار که در چند بخش انجام میشود:

1) آدرس دهی تیغه های کنتاکتور: در نقشه مدار فرمان زیر ، زیر بوبین هر کنتاکتور جدولی رسم شده است. که برای تعیین تعداد تیغه های استفاده شده و مشخص کردن محل آنها در مدار بکار میرود. در این مدار کنتاکتهای قدرت با علامت H ، کنتاکتهای باز فرمان S و بسته فرمان O و کنتاکتهای پالس دهنده با علامت W نشان داده میشوند.

مثال: کنتاکتور مقابل در مسیر جریان 6 دارای سه تیغه قدرت در مسیر 3 و دو تیغه باز در مسیرهای 6و14 و یک تیغه بسته در مسیر 12 میباشد:آدرس دهی تیغه های کنتاکتور: در مدار فرمان زیر بوبین هر کنتاکتور جدولی رسم شده است

روش دیگر آدرس دهی تیغه های کنتاکتور در نقشه خوانی برق صنعتی: برای این کار زیر بوبین کنتاکتور تیغه های استفاده شده از آن را در اتوکد رسم کرده و در کنار هر تیغه شماره مسیر جریانی را که آن تیغه استغاده شده است را می نویسند:علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf

2- آدرس دهی بوبین کنتاکتها در کتاب نقشه کشی برق: موقعیت و محل بوبین کنتاکتور یا رله مربوط به هر کنتاکت در مدار فرمان ، توسط عددی که در یک پرانتز و زیر حروف مشخصه کنتاکت نوشته شده است ، تعیین میگردد. در شکل زیر عدد 12 مشخص میکند که بوبین این کنتاکت بسته در مسیر جریان 12 قرار دارد.علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf

3- شماره گذاری سیمها در تاسیسات برق: سیمهایی که برای اتصال بین ترمینالهای دستگاههای موجود در مدار فرمان بکار میرند. و قطع شدگی هم ندارند. توسط یک عدد بنام عدد پتانسیل یا عدد مکان مشخص میشوند.این شماره های فنی بصورت علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdfنشان داده میشوند. عدد 141 به معنی سیم شماره 1 در مسیر جریان شماره 14 است. این شماره ها توسط پلاکهای کوچکی به نام شماره سیم روی سیمها مشخص میشوند. روش شماره گذاری به این صورت است که ابتدا باید وسایلی را که در دو محل متفاوت تابلو نصب میشوند (مثلا خارج و داخل تابلو) مشخص کرد. سپس سیم مرتبط کننده آنها را شماره گذاری کرد. در نقشه های برق شماره گذاری سیمها از پایین به بالا و از چپ به راست انجام میشوند.

4- شماره گذاری ترمینال ها در نقشه کشی برق صنعتی-ساختمان: در یک تابلو کنترل برخی از وسایل خارج تابلو نصب میشود. ترمینالها وظیفه ارتباط بین عناصر خارج تابلو با عناصر داخل آن را بعهده دارند. ترمینالها روی سیم های شماره گذاری شده قرار میگیرند. براحتی میتوان پس از شماره گذاری سیمها ، ترمینالها را هم شماره گذاری کرد و به کمک آن نقشه خارجی و ترمینالهای تابلو را رسم نمود.

مثلا در شکل زیر سیم شماره 141 به دو طرف ترمینال شماره 26 وصل شده است. شماره گذاری ترمینالها به ترتیب از چپ به راست و از پایین به بالا انجام میشود.

علائم اختصاری تابلو برق - نمادهای الکتریکی -جدول نمادهای الکتریکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی - شمای فنی قطعات برق صنعتی -دانلود علائم برق ساختمان در اتوکد -علائم نقشه خوانی برق صنعتی -مجموعه کامل علائم و نمادهای اختصاری الکتریکی و الکترونیکی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -شمای فنی قطعات برق صنعتی -علائم الکتریکی برق صنعتی- جدول علائم الکتریکی - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -نقشه های برق صنعتی pdf -جدول علائم اختصاری برق صنعتی -حروف اختصاری مدارات برق صنعتی -علائم اختصاری تابلو برق -علائم اختصاری برق ساختمان -علائم الکتریکی برق صنعتی -شمای فنی قطعات برق صنعتی -جدول علائم الکتریکی جدول علائم برقی اتوکد - حروف اختصاری الکترونیک -نقشه خوانی برق ساختمان pdf -دانلود نقشه برق ساختمان - نقشه لوله گذاری برق ساختمان - دانلود آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf - کتاب نقشه خوانی برق ساختمان - جدول علائم اختصاری برق صنعتی - نقشه سیم کشی اتاق -نقشه خوانی ساختمان- آموزش نقشه خوانی برق ساختمان -آموزش نقشه خوانی برق صنعتی pdf -فیلم آموزشی نقشه خوانی برق -علائم نقشه خوانی برق ساختمان - فیلم آموزش نقشه خوانی برق - آموزش نقشه خوانی plc - آموزش نقشه خوانی پستهای برق - نقشه خوانی مدارات الکترونیکی pdf

فهرست دستگاهها:

بعد از آموزش علائم و حروف اختصاری و ترسیم نقشه مسیر جریان برق باید فهرستی از تمام دستگاههای بکار رفته در تاسیسات الکتریکی مورد نظر به همراه مشخصات فنی ، حروف مشخصه ، تیپ ، محل نصب و... در جدولی مشابه زیر تهیه نمود.

ادامه دارد... با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

 • آموزش ، خرید و فروش دیزل ژنراتور ، تعمیرات و قطعات دیزل ژنراتور  با گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش 10 ساله
 • برق صنعتی-اتوماسیون برق-تابلو برق

به روز رسانی 99/1/14


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _