نمایندگی دویتس-قیمت ژنراتور دویتس-تعمیرات دیزل ژنراتور deutz-تعمیر دیزل ژنراتور دویتس-قطعات دویتس-لوازم deutz-تعمیر ژنراتور دویتس
تعمیر دیزل ژنراتور دویتس بخش2

آسان ژنراتور

تعمیر دیزل ژنراتور دویتس بخش2

نمایندگی دویتس-قیمت ژنراتور دویتس-تعمیرات دیزل ژنراتور deutz-تعمیر دیزل ژنراتور دویتس-قطعات دویتس-لوازم deutz-تعمیر ژنراتور دویتس

ادامه مطلب: تعمیر دیزل ژنراتور دویتس (ما فروشنده لوازم مکانیکی دویتس نیستیم و فقط تعمیرکار می باشیم.)

لوازم دیزل ژنراتور های دویتس دیزلی و گازی

3: کار با موتور دویتس

1.1.3 محل ریختن روغن موتور دویتس:

محل ریختن روغن موتور دویتس

2.1.3 طریقه تمیزکاری و سرویس فیلتر هوای ژنراتور دویتس:

طریقه تمیزکاری فیلتر هوای ژنراتور دویتس:

پس از تمیز کردن و کارواش فیلتر هوا درون محفظه 1 تا حد نشان داده شده روغن بریزید. هرگز فیلتر اولیه جمع کننده گرد و خاک (اگر نصب بود) را با روغن پر نکنید. طریقه هواگیری دویتس چگونه است؟ چرا دور موتور خود به خود می افتد؟

نمایندگی دیزل ژنراتور دویتس

4.1.3 تعمیر پمپ دستی سوخت دویتس:(طریقه هواگیری موتور دویتس)

طریقه هواگیری دویتس چگونه است؟ چرا دور موتور خود به خود می افتد؟ پمپ دستی سوخت دویتس

مدل "موتورپال". محل: زیر پمپ تزریق سوخت

 • پیچ هواگیری 1 را با پیچ گوشتی باز کنید.
 • حرکت پمپ دستی 2 را در جهت پیکان انجام دهید تا سوخت بدون حباب از پیچ هواگیری 1 خارج شود.
 • محکم کردن پیچ هواگیری 1 ، هنوز هم پمپ بزنید.
 • سوخت را روی زمین نریزید و سعی کنید در ظرفی جمع آوری کنید تا به محیط زیست آسیب نرسد.

5.1.3 آماده سازی های دیگر دیزل ژنراتورهای دویتس:

بررسی اتصالات باتری و کابل: مطلب 6.7.1

 •  قلاب حمل دویتس: اگر نصب شده باشد حذف شود (نگاه کنید به 6.7.3).
 • راه اندازی آزمایشی ژنراتور دویتس: پس از آماده سازی موتور، اجازه دهید تا حدود 10 دقیقه بدون بار کار کند. در هنگام کار و بعد از آن موتور را برای نشتی چک کنید. بعد از اینکه موتور خاموش شد سطح روغن را بررسی کنید، به بخش 6.1.2 مراجعه کنید. در صورت لزوم اضافه کردن روغن، به بخش 3.1.1 مراجعه کنید.
 • چکاپ تسمه های دویتس ، به بخش 6.5 مراجعه کنید.
 • کار عادی: در این مرحله موتور دویتس کمی از آب بندی در می آید. (حدود 200 ساعت کاری) سطح روغن را دو بار در روز بررسی کنید. بعد از اینکه موتور آب بندی شد، بررسی روغن دویتس، یک بار در روز کافی خواهد بود.

6.1.3 کار تعمیر و نگهداری اضافی دویتس
بعد از 50 تا 150 ساعت کار، تعمیرات زیر باید انجام شود:

 • تعویض روغن دویتس: به 6.1.2 مراجعه کنید.
 •  تعویض فیلتر روغن دویتس : به 6.1.3 مراجعه کنید.
 •  تعویض فیلتر سوخت دویتس: به 6.2.1 مراجعه کنید.
 •  تعویض تسمه های دویتس در صورت لزوم، 6.5 را ببینید.
 • جرقه سوپاپ را بررسی کنید (در صورت لزوم تنظیم کنید) به بند 6.6.1 مراجعه کنید.
 •  موتور دویتس را از نشتی چک کنید.
 •  اتصالات موتور دویتس را چک کنید (در صورت لزوم آچارکشی کنید) ببینید 9.2.

7.1.3 سوئیچ تغذیه برای هیتر روغن

سوئیچ تغذیه برای هیتر روغن

موقعیت سوئیچ تغذیه برای کنسول فیلتر روغن به یک هیتر روغن وصل شده:

 • موقعیت1: باز
 • موقعیت 2: بسته

اخطار: در ژنراتورهایی که هیتر ندارند باید سوئیچ در موقعیت بسته قرار گیرد.

1.2.3 طریقه روشن کردن دیزل ژنراتور دویتس
قبل از استارت دویتس، اطمینان حاصل کنید که هیچ کس در مجاورت موتور یا دستگاه نباشد.
پس از انجام تعمیر دیزل ژنراتور دویتس:
بررسی کنید که همه گاردها بسته شده اند و تمام ابزار ها از روی موتور دویتس برداشته شده اند. هنگام راه اندازی دویتس ، از هیچ مواد اولیه دیگری استفاده نکنید (برای مثال اسپری استارتر). خطر انفجار!
احتیاط:
اگر تنظیم کننده سرعت (گاورنر) حذف شده باشد، موتور را نباید تحت هیچ شرایطی آزمایش کرد: باتری را قطع کنید!. استارت را بیش از 20 ثانیه فعال نکنید. اگر موتور روشن نشد ، یک دقیقه صبر کنید و دوباره امتحان کنید. اگر موتور بعد از دو تلاش روشن نشد ، به کاتالوگ عیب یابی و تعمیرات دویتس مراجعه کنید (نگاه کنید بخش 7.1).

طریقه روشن کردن دیزل ژنراتور دویتس

 •  در صورت امکان کلاچ را جدا کنید تا موتور حرکت نکند.
 • اهرم کنترل سرعت 1 را به موقعیت idle حرکت دهید.
 •  حرکت را در جهت فلش انجام دهید و استارت کنید.
 • در موردی که بهمراه یک سلونوئید استارت می شود، دسته 2 در جهت "I" کشیده می شود و هنگام استارت ، جریان می کشد. چراغ شارژر و فشار روغن خاموش میشوند.

حالت راه اندازی سریع ژنراتورهای دویتس: (طریقه استارت زدن)

حالت راه اندازی سریع ژنراتورهای دویتس طریقه استارت زدن

 

 •  سوییچ را وارد کنید
  • موقعیت 0 = خاموش
 • کلید را ساعتگرد بچرخانید
  • موقعیت 1 = اعمال ولتاژ
  • چراغ راهنما روشن می شود
 • در جهت ساعتگرد  کلید را فشار داده و بچرخانید تا موتور استارت بخورد.
  • موقعیت 2 = بدون عملکرد (ممکن است بصورت پیش گرمکن برنامه ریزی شده باشد)
  • موقعیت 3 = استارت
 •  به محض این که موتور روشن شد ، سوییچ استارت را رها کنید.
  •  چراغ نمایشگر خاموش خواهد شد.

دستوالعمل نصب موتورهای دریایی دویتس:

برگرفته از Installation Guide for Diesel Engines - Ship segment BFM 1013M / BFM 1015M
 اتاق موتور:
به منظور اطمینان از این که موتور دویتس در محیط خود بخوبی عمل می کند، برنامه ریزی ضروری است. این برنامه ریزی باید اطمینان دهد که فضای کافی وجود دارد علاوه بر این، باید مراقب باشید فضای کافی، حدود 1 متر عرضی اطراف موتور برای سرویس و نگهداری وجود داشته باشد. مسئولیت نصب بر عهده شرکت نصاب است. حداقل فاصله 2000 میلی متر برای دو موتور مطلوب است؛ مسیر عبور بین موتورها باید 600 میلیمتر باشد.

هر یک از بخش های موتور باید جهت باز کردن به اندازه کافی فضا داشته باشد تا تسهیل عبور و مرور یا مونتاژ موتور بدون اختلال قابل انجام باشد. اندازه اتاق موتور با سرعت هوای سرد و یا میزان تهویه هوا تعیین می شود.

برنامه ریزی نصب دیزل ژنراتور دویتس-طریقه نصب deutz

شیب موتور دویتس
شیب مجاز موتور دویتس به طراحی سیستم روغن وابسته است. با این حال، اجزای دیگر مانند توربوشارژر ، اگزوز و پمپ تزریق نیز عامل محدود کننده هستند. شیب بین حالت بلندمدت و کوتاه مدت متفاوت است. موتورهای سری 1013/1015 نیازهای طبقه بندی آژانس مربوط به شیب را برآورده می کنند. 

نکته: سطح روغن نباید در کیت 9201 و 9202 تغییر کند. برای موتورهای 1015M تا 10 درجه، چرخش بالا / پایین مجاز است.

به عنوان مثال: موتور BF6M1013 با طرح روغن 9110، موقعیت شیب نصب شده 10 درجه، چرخش کم.
شیب مجاز موتور :
سرعت چرخش بالا: 30 درجه + 10 درجه = 40 درجه
سرعت چرخش کم: 30 درجه - 10 درجه = 20 درجه
راست / چپ: 30 درجه / 30 درجه
توجه داشته باشید هنگام نصب موتورها در موقعیت کج، سطح روغن را مشاهده کنید!.

فوندانسیون موتورهای دیزل دویتس

موتورهای 1013/1015 را می توان سفت و محکم و یا مرتجع نصب کرد. در هر صورت، فوندانسیون باید دارای سختی کافی باشد تا ضربه موتور توسط آن جذب شود. فوندانسیون سفت و محکم موتور دویتس و پایه باید یک واحد سفت و سخت را تشکیل دهند و فرکانس رزونانس آن بالاتر از فرکانس میدان گشتاور متناوب باشد. یک موتور دویتس و یک فوندانسیون مقاوم در برابر اعوجاج به خودی خود به اندازه کافی برای تنظیم این واحد بر روی یک زیر ساخت نرم یا بر روی یک کشتی به دلیل طراحی آن کافی نیست.

نیروهای ناشی از موتور دویتس از جمله فوندانسیون با بدنه کشتی تعدیل شده و توسط سطوح بزرگ به کشتی خنثی میشود. پایه های الاستیک ، نیروی بیشتری را جذب می کنند. بنابراین نیروهایی که بیشتر از نیروی جاذبه هستند ، بر فوندانسیون تأثیر می گذارند(جهت تهیه ضربه گیر لاستیکی به بخش محصولات مراجعه نمایید). فوندانسیون باید اندازه باشند تا از اعوجاج های ناشی از نیروهای دینامیک و فشار پروانه جلوگیری شود.

نیروها وابسته به نوع کشتی و شرایط عملیاتی (حرکت دریا، سرعت بالا، شتابدهی)هستند و وزن بار و رانندگی با سرعت های غیر مجاز را در بر می گیرند. شعاع طولی باید تا آنجا که ممکن است از عقب کشتی به جلو هدایت شود، و توسط صفحات کف ساپورت شود و شعاع های متقابل به منظور جلوگیری از اعوجاج عرضی به شعاع طولی پشتیبانی می شود.
صفحات فوندانسیون برای موتورهای متصل به فوندانسیون بصورت محکم و الاستیک و برای فوندانسیونها یا تنه های کشتی ساخته شده از فیبرتقویت شده پلاستیکی، توصیه می شود که یک صفحه پایه یا اکولایزر ساخته شده از فولاد یا آلومینیوم برای تقویت فوندانسیون ایجاد کنید. اتصال به فوندانسیون کشتی یا بدنه کشتی باید بگونه ای طراحی شود تا انتقال ضربه پروانه تضمین شود.

تحمل موقعیت و شکل برای پایه لاستیکی زیر شاسی دیزل ژنراتور

تحمل موقعیت و شکل برای پایه لاستیکی زیر شاسی موتور دریایی دویتس

توجه داشته باشید: شرکت نصب و راه اندازی / کشتی سازی مسئول سفتی و پابرجایی موتور دریایی دویتس است.
نصب موتور دویتس:
2.1 فوندانسیونهای مقاوم
فوندانسیون های سخت را می توان تنها در صورت وجود زیر ساخت چوبی استفاده کرد. اینگونه موتورها باید با خروجی هماهنگ شوند. به عنوان یک اصل، از موازی بودن و متحدالمرکز بودن اتصالات فلنج باید اطمینان حاصل شود. تحمل زاویه بازی آن قبل از هر راه اندازی را باید بررسی کنید.
تحمل زاویه بازی مجاز:

 • 0.1 ... 0.3 میلی متر برای سری ساخت BF4 / 6M1013M / C
 •  0.205 ... 0.392 میلی متر برای سری ساخت BF6 / 8M / 1015M / C.

هم ترازی باید به گونه ای باشد که همان بازی را در طرف دیگر پیدا کند. نکته: باید موارد مورد نیاز با سازنده موتور مطابقت داشته باشد. در اول، کل بازی به علت جابه جایی محوری میل لنگ با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری دیجیتالی تعیین می شود. سپس میل لنگ به موقعیت مرکزی منتقل می شود تا بازی مشابه در دو طرف بلبرینگ هم تراز باشد. پس از آن هماهنگی بیشتر می تواند انجام شود. لازم به ذکر است که کوپلینگ پلاستیکی بین موتور و انتقال دهنده نیرو باید بدون فشار نصب شده باشد.

اتصال مستقیم پروانه از طریق میل لنگ موتور مجاز نیست. یک بلوک رانش جداگانه برای این در شافت یا در انتقال دهنده باید فراهم شود. چرخش بدنه یک عامل مهمی است که بر روی هم ترازی تاثیر می گذارد. به همین علت، تراز نهایی می تواند تنها پس از نصب تمام تجهیزات در کشتی و تمام تانک ها حداقل 50٪ بار کامل باشد.

اصلاح موتور دیزل دریایی دویتس
تنظیم موتور نسبت به واحدهای محرک بسیار مهم است.  اگر هم ترازی اشتباه یا نادرست باشد، این خطر وجود دارد که ارتعاشات و فشار بیش از حد در میل لنگ، یاطاقان های موتور، شفت درایو، و کوپلینگ منجر شود. که در بدترین حالت ، می تواند منجر به تعمیرات پر هزینه دویتس شود.
سیستم پروانه دویتس : قبل از راه اندازی باید سیستم پروانه تراز شود. پس از راه اندازي دویتس نیز بايد انجام شود و حتی هنگامي که کشتی تحت فشار است. کشتی باید بارگیری شود و مخازن باید پر شوند. از آنجا که بدنه می تواند پس از ساعت های اول عملیات حتی بیشتر نشست کند، هم ترازی باید دوباره بررسی شود. چک کردن تراز برای نصب و راه اندازی مکانهای حساس پیچیده و مرتعش توصیه می شود.

اگر نصب همراه با ضربه گیر لاستیکی است، هم ترازی باید قبل از بارگیری انجام شود ، در غیر این صورت آنها می توانند به سرعت توسط چند میلیمتر تغییر تنظیم شوند. تراز نادرست موتور به شفت پروانه می تواند موجب ارتعاشات بدنه ، آسیب رساندن به سیستم چرخ سکان و همچنین اصطحلاک سریع سیستم شفت و پروانه شود. کوپله لاستیکی بین موتور و قطعات دویتس ، نیاز به دقت بیشتری برای تراز بندی دارد.

درجه انحراف مجاز باید از اطلاعات ارائه شده توسط سازنده دویتس (یا تامین کننده) کوپله در نظر گرفته شود. اگرچه هنگام نصب یک واسطه کوپله لاستیکی انحراف نسبتا زیاد مجاز می باشد، تراز موتور باید به همان اندازه دقیق باشد، زیرا این باعث کاهش ارتعاش کوپلینگ می شود و طول عمر کوپلینگ را افزایش می دهد. واسطه کوپله الاستیک به یک انحراف کوچک بین شفت و محور اجازه می دهد.

این نیز برای گشتاور نا منظم جبران می شود و هر گونه ارتعاشات ممکن را برطرف مي کند. فشار بر روی قسمت های متحرک ممکن است از طریق تغییر میزان سختی کوپلینگ کاهش قابل توجهی داشته باشد. ابعاد اتصال کوپلینگ به طور معمول از طریق محاسبه نوسان گشتاور انجام می شود. به فصل 3.1 مراجعه شود. تنظیم موتور و شفت باید از شفت متحرک انجام شود، پس از این برای تراز بررسی شود.

در صورتی که تعلیق موتور با تنظیمات پیچ برای تنظیم عمودی و افقی ارائه شود، تراز وسط قرار دارد. فقط می توان از shims برای ایجاد موقعیت نهایی نصب استفاده کرد. ترازی عمودی میله های بین پایه و موتور تعلیق را وارد کنید. تراز افقی حرکت موتور دویتس بر روی پایه. محور فلنج ابتدا زاویه ی خشن را ایجاد کنید و سپس موتور را به پایه بکشید. فلنج باید در محفظه فلنج دیگر قرار گیرد.
جهت مطالعه بخش قبل کلیک کنید: تعمیر دیزل ژنراتور دویتس

قیمت موتور دیزل دویتس

جهت تعمیرات دیزل ژنراتور دویتس با بخش فروش ما تماس حاصل فرمایید.

دویتس

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

 • خرید و فروش دیزل ژنراتور
 • تعمیرات تخصصی انواع مدلهای دیزل ژنراتور
 • برق صنعتی-اتوماسیون برق-تابلو برق
 • برگزاری کلاسهای آموزشی دیزل ژنراتور
 • به روز رسانی دیزل ژنراتور و نصب برد کنترلی جهت اتوماتیک سازی دیزل ژنراتور
 • تامین قطعات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتورها با خدمات پس از فروش 10 ساله

به روز رسانی 1400/3/16


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _