نمایندگی خدمات پس از فروش کاترپیلار در ایران-تعمیر ژنراتور کاترپیلار یاCaterpillar-سرویس کار رفع عیب و عیب یابی دیزل ژنراتور کاترپیلار +pdf
تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

آسان ژنراتور

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار
تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

نمایندگی خدمات پس از فروش کاترپیلار در ایران-تعمیر ژنراتور کاترپیلار یاCaterpillar-سرویس کار رفع عیب و عیب یابی دیزل ژنراتور کاترپیلار +pdf

راهنمای اپراتوری ، سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور کاترپیلار و تعمیرات تخصصی دیزل ژنراتور کاترپیلار:

برگرفته از(Operation and Maintenance Manual 3412C Generator Set) . دیزل ژنراتورهای 4BZ 1-UP و 9EP 1-UP و BCW 1-UP و TGC 1-UP و DJN 1-UP و TFT 1-UP و RTY 1-UP و ژنراتور XJ5 1-UP .

نمایندگی دیزل ژنراتور کاترپیلار در ایران تهران

بخش ایمنی ژنراتور کاترپیلار:
پیام های ایمنی: کد SMCS: 1000؛ 7405
ممکن است چندین پیام ایمنی خاص در کاتالوگ موتور کاترپیلار شما وجود داشته باشد. مکان دقیق و شرح پیام های ایمنی کاترپیلار در این بخش بررسی شده است. با تمام پیام های ایمنی آشنا شوید. اطمینان حاصل کنید که تمام پیام های ایمنی و برچسب ها و پلاک ها قابل خواندن است. پیام های ایمنی را تمیز یا جایگزین کنید. برای پاک کردن پیام های ایمنی از یک پارچه، آب و صابون استفاده کنید. از حلالها، بنزین یا سایر مواد شیمیایی خشن استفاده نکنید.

حلالها، بنزین یا مواد شیمیایی خشن ممکن است چسب هایی را که پیام ایمنی را تضمین می کنند، از بین ببرند. پیام های ایمنی که از بین می روند می توانند موتور را از بین ببرند. هر گونه پیام ایمنی کاترپیلار که آسیب دیده یا گم شده باشد را جایگزین کنید. با ژنراتور کاترپیلار کار نکنید، مگر اینکه دستورالعمل ها و هشدارها در کتابچه راهنمای اپراتوری و تعمیر و نگهداری کاترپیلار را خوانده و درک کرده باشید.

عدم پیروی از دستورالعمل ها یا هشدارهای کاترپیلار می تواند منجر به آسیب یا مرگ شود. برای دریافت راهنماهای جایگزینی قطعات و تعمیر کاترپیلار با فروشنده Caterpillar (شرکت آسان ژنراتور) تماس بگیرید. سرویس و نگهداری مناسب موتور کاترپیلار مسئولیت شما است.
خواندن کاتالوگ راهنمای کاربر و تعمیر موتور کاترپیلار:
پیام ایمنی برای تعمیر و نگهداری موتور و خواندن کاتالوگ راهنمای کاربر بر روی اجزای کاترپیلار زیر قرار دارد: جعبه ترمینال کاترپیلار (1)، ژنراتور (2) و تابلو کلید بریکر (3).

تعمیر ژنراتور کاترپیلار یا Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-یب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات

فروش ، کاتالوگ و قیمت موتور دیزل ژنراتور کاترپیلار

جهت مشاوره ، استعلام قیمت و خرید دیزل ژنراتور کاترپیلار و تعمیرات آن با بخش فروش ما  تماس حاصل نمایید. 

فشار خنک کننده و سطوح داغ موتور دیزل کاترپیلار
محل پیام ایمنی برای فشار خنک کننده و سطح گرم پیام ایمنی برای فشار خنک کننده در نزدیکی بالای رادیاتور واقع شده است.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

هنگامی که موتور کاترپیلار در حال کار است، آب رادیاتور گرم است. خنک کننده موتور کاترپیلار نیز تحت فشار است. قبل از اینکه سیستم خنک کننده تخلیه شود، اجزای سیستم خنک کننده کاترپیلار را خنک کنید. هر تماس با خنک کننده داغ یا با بخار می تواند سوختگی های شدیدی ایجاد کند.

ولتاژ بالا
تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-
مکان های پیام ایمنی برای ولتاژ بالا

پیام ایمنی برای ولتاژ بالا بر روی اجزای روبرو قرار دارد: بدنه ژنراتور کاترپیلار (1)، جعبه ترمینال (2)، طرف تابلو برق کنترلی ژنراتور کاترپیلار (3)، ژنراتور (4) ، عقب کنترل پنل (برد کنترل) کاترپیلار (5) و تابلو بریکر (6). ولتاژ بالا می تواند موجب شوک الکتریکی شود. شوک الکتریکی می تواند باعث آسیب یا مرگ فرد شود. اجتناب از تماس با قطعات الکتریکی و سیم کشی کاترپیلار .
بلند کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار
تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-
محل پیام ایمنی برای بلند کردن دیزل ژنراتور بر روی ریل های نصب موتور (شاسی ژنراتور کاترپیلار) قرار دارد. قبل از بلند شدن دیزل ژنراتور کاترپیلار ، دستورالعمل عملیات و تعمیر و نگهداری کاترپیلار را بخوانید و راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری را درک کنید.(موجود در بخش آموزش)

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

قبل از حمل کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار ، دستورالعمل عملیات و تعمیر و نگهداری را بخوانید. اگر از تجهیزات نادرست برای بلند کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار استفاده شود، می تواند منجر به آسیب شود. استفاده از کابل هایی که برای این وزن مناسب هستند. کابل را با توجه به اطلاعات پیام ایمنی ضمیمه کنید. هنگام بلند کردن ژنراتور دور بایستید تا در صورت افتادن ژنراتور یا پاره شدن بکسلها و پرتاب شدن آنها مانند شلاق ، افراد آسیب نبینند.

خرید قطعات و تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

سوخت دیزل ژنراتور کاترپیلار
محل پیام ایمنی برای سوخت دیزل در کنار ورودی سوخت ، کنار شاسی موتور قرار دارد.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

استفاده از سوخت دیزلی (گازوئیل) برای موتور. استفاده از بنزین می تواند مشکلاتی را ایجاد کند: آسیب موتور کاترپیلار ، آسیب به اشخاص و مرگ احتمالی. اجتناب از ریختن سوخت دیزل روی اجزای داغ موتور . هنگام پر کردن مخزن سوخت با سوخت دیزل، احتیاط کنید. همیشه لباس محافظ بپوشید.
سطوح داغ کاترپیلار
محل پیام ایمنی برای سطح گرم بر روی رادیاتور دیزل ژنراتور کاترپیلار

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

پیام ایمنی برای سطوح داغ در هر دو طرف رادیاتور کاترپیلار قرار دارد. هنگامی که موتور در دمای کار است، رادیات گرم است. قبل از اینکه سیستم خنک کننده تخلیه شود، اجزای سیستم خنک کننده را خنک کنید. هر تماس با خنک کننده داغ یا بخار می تواند سوختگی های شدید ایجاد کند.

ژنراتور برق گاز سوز کاترپیلار

استارت خودکار موتور کاترپیلار

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

محل پیام ایمنی آن پشت ژنراتور است. در مواقعی که ژنراتور در حالت اتوماتیک است همیشه آن را تمیز و فاقد وسایل اضافی نگه دارید.
اخطارهای عمومی ژنراتورهای کاترپیلار:
کد SMCS: 1000؛ 7405

قبل از تعمیر برقی یا تعمیر موتور، یک تگ هشدار دهنده را به سوئیچ استارت یا برد کنترل ژنراتور کاترپیلار متصل کنید.  تگ های هشدار را به موتور کاترپیلار و ایستگاه های کنترل اضافه کنید. هنگامیکه موتور کاترپیلار در حال تعمیر است، اجازه ندهید که پرسنل غیر مجاز اطراف موتور پرسه بزنند. هنگام کار با قطعات کاترپیلار زیر احتیاط کنید. برای جلوگیری از پاشش مایعات تحت فشار، یک پارچه بر روی بخشی که برداشته می شود نگه دارید.

 • درب رادیاتور کاترپیلار
 • اتصالات روغن کاترپیلار
 • شیرهای فشار بالا کاترپیلار
 • هواکش کاترپیلار
 • شیر های تخلیه کاترپیلار

لوازم مورد نیاز سرویس کار ژنراتور کاترپیلار:

لوازم مورد نیاز سرویس کار ژنراتور

 • در صورت لزوم، کلاه سخت، عینک های محافظ و دیگر تجهیزات محافظ را بپوشانید.
 • هنگامی که کار در اطراف یک موتور کاترپیلار روشن انجام می شود، برای محافظت از آسیب دیدن شنوایی، از گوشی های محافظ گوش استفاده کنید.
 • لباس های شل و یا جواهرات که می تواند در کنترلر ها یا سایر قسمت های موتور کاترپیلار متلاشی شود را نپوشید.
 •  اطمینان حاصل کنید که تمام پوشش های محافط  موتور کاترپیلار نصب شده اند.
 • هرگز مایعات کاترپیلار را در ظروف شیشه ای قرار ندهید. ظروف شیشه ای می توانند شکسته شوند.
 •  از حلال های تمیزکاری با دقت استفاده کنید.
 • گزارش تمام تعمیرات کاترپیلار لازم است.

دیزل ژنراتور کاترپیلار قیمت

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار:

در صورت عدم ارائه دستورالعمل های نگهداری کاترپیلار دستورالعمل زیر را انجام دهید:

 • موتور کاترپیلار متوقف شده است. اطمینان حاصل کنید که موتور را نمی توان راه اندازی کرد.
 •  قفل محافظ یا کنترل ها در موقعیت مناسب قرار دهید.
 • هنگامی که تعمیر و نگهداری انجام می شود و یا هنگامی که سیستم برقی کار می کند، باتری را جدا کنید.
 •  به منظور جلوگیری از جرقه، ابتدا منفی باتری باز شود.
 •  هنگام راه اندازی یک موتور نو کاترپیلار، مقرراتی را برای متوقف کردن موتور در صورتی که سرعت زیاد رخ دهد، تنظیم کنید. اگر یک موتور از زمان انجام سرویس استارت نشده باشد، در صورتی که سرعت بالا رخ دهد، آن را متوقف کنید. خاموش کردن موتور کاترپیلار ممکن است با قطع کردن سوخت و  یا مسیر هوا به موتور انجام شود.
 •  هیچ گونه تعمیراتی را که قابل فهم نیست انجام ندهید. از ابزارهای مناسب استفاده کنید. هر گونه تجهیزاتی را که آسیب دیده اند تعمیر یا جایگزین کنید.
 • موتور را با برد کنترلر کاترپیلار استارت کنید. هرگز در پایانه باتری استارت نزنید. این روش استارت موتور می تواند سیستم خاموش کن موتور کاترپیلار را از بین ببرد و یا سیستم الکتریکی کاترپیلار آسیب ببیند.

هوا و آب تحت فشار در موتور کاترپیلار:
هوای تحت فشار و یا آب می تواند منجر به آسیب فردی شود. حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن باید تا 205 کیلو پاسکال(30 psi)باشد. هنگامی که نازل هوا کارایی ندارد حداکثر فشار آب برای تمیز کردن باید کمتر از 275 کیلو پاسکال (40 psi) باشد. هنگامی که از فشار هوا و یا فشار آب مورد استفاده برای تمیز کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار استفاده شود، پوشیدن لباس های محافظ، کفش های محافظ و محافظت از چشم لازم است.

حفاظت از چشم شامل عینک ایمنی یا محافظ صورت است. برای تمیز کردن سیستم خنک کننده حتما از محافظ چشم استفاده کنید.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

کاترپیلار ژنراتور گاز سوز

جهت مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید: (بخش دوم تعمیرات کاترپیلار)

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

 • خرید و فروش دیزل ژنراتور
 • تعمیرات تخصصی انواع مدلهای دیزل ژنراتور
 • برق صنعتی-اتوماسیون برق-تابلو برق
 • برگزاری کلاسهای آموزشی دیزل ژنراتور
 • تامین قطعات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتورها با خدمات پس از فروش 10 ساله

به روز رسانی 1400/3/16


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _