آموزش بردهای دیپسی به شرکت گاز-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

آموزش بردهای دیپسی به شرکت گاز

آموزش بردهای دیپسی به شرکت گاز

آموزش ژنراتور-آموزش دیزل ژنراتور-کلاس آموزشی دیزل ژنراتور-کلاس آموزش موتور دیزل-کلاس آموزش برد دیزل ژنراتور-آموزش برقی دیزل ژنراتور

در مورخه 98/7/10 در محل منطقه 9 انتقال گاز شهرستان ساری کلاس آموزش تخصصی بردهای دیزل ژنراتور مدل دیپسی برگزار گردید و نرم افزارها ، ماژولهای ارتباطی و نقشه ها در اختیار هنرجویان قرار گرفت.

شرکتها میتوانند جهت کاهش هزینه های جاری خود از ما جهت آموزش به پرسنل خود کمک بگیرند.

آموزش ژنراتور-آموزش دیزل ژنراتور-کلاس آموزشی دیزل ژنراتور-کلاس آموزش موتور دیزل-کلاس آموزش برد دیزل ژنراتور-آموزش برقی دیزل ژنراتور

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :
آموزش بردهای دیپسی به شرکت گاز
برچسب ها
_