نمایندگی فروش برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی در ایران-کنترلر یا رله dse-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

نمایندگی فروش برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی در ایران-کنترلر یا رله dse

نمایندگی فروش برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی در ایران-کنترلر یا رله dse

خرید ، فروش ، قیمت و راهنمای برد دیپسی -دیپسی چیست - آموزش و دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دیپسی deep sea جهت کنترل تابلو برق و دیزل ژنراتور بصورت دستی و اتوماتیک

شرکت آسان ژنراتور دانیال عرضه کننده مستقیم و وارد کننده  انواع بردهای کنترل دیزل ژنراتور (plc) با برندهای مختلف می باشد.(جهت تعمیرات دیزل ژنراتور و نصب یا آموزش برد دیپسی با شرکت آسان ژنراتور تماس حاصل نمایید.) 

بردهای کنترلی دیزل ژنراتور دیپسی ساخت کشور انگلستان:

این برد معروف ترین و پیشرفته ترین برد کنترلی دیزل ژنراتور میباشد.

بردهای دیپسی سازگار با محیط زیست و مطابق با دستورالعمل ROHS (بازگرداندن مواد خطرناک) 2002/95 / EC: 2006 برای از بین بردن مواد خطرناک مشخص (سرب ، جیوه ، کروم Hexavalent ، کادمیوم ، PBB وPBDE´s) میباشند.

معروف ترین نوع برد دیپسی از نظر تعداد فروش ، قیمت و کیفیت جهت کنترل دیزل ژنراتور بصورت دستی و اتوماتیک مدل 4520 (برای کارهای سبک) و مدل dse 7320 mkii (جهت حفاظت و کنترل ورودی خروجی های بیشتر و پشتیبانی از بار ضربه) و جهت سنکرون پارالل مدل dse 8610 mkii (سنکرون کردن دو یا چند دیزل ژنراتور با هم) و مدل dse 8620 mkii (جهت سنکرون کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر) و مدل dse 860 mkii (جهت سنکرون کردن مجموعه دیزل ژنراتور با برق شهر) میباشد.

جهت سنکرون پارالل کردن دیزل ژنراتور های خود از بردهای دیپسی استفاده کنید وگرنه ضرر کرده اید.(ادامه در پایین صفحه)

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی دیزل ژنراتور و بردهای کنترلی کلیک کنید.

برد کنترلی دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 402 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 402

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 701 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی 701

رله کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 702 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 702

برد دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 704 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 704

برد 720: برد 720 - برد دیپسی 720- برد dse720 - برد plc720- برد کنترل 720- deepsea plc dse 720-

برد کنترلر دیپسی مدل dse 3110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 3110

برد کنترل سوییچی ژنراتور دیپسی مدل dse 3210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 3210

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4410 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 4410

برد کنترلر دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4420 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 4420

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4520 و dse4520 mkii : برد کنترلر کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4520 و dse4520 mkii

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5210

برد کنترلی دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5220

برد ژنراتور دیپسی مدل dse 5510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5510

برد تابلو دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5520

برد کنترلی تابلو دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6010 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6010

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6020 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6020

برد کنترل موتور دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6110

برد کنترل ژنراتور دیپسی مدل dse 6120 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6120

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7110

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7120 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7120

برد کنترل دستی دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7210

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7220

برد کنترل دستی دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7310 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7310

بردکنترل اتوماتیک دیزل ژنراتور دیپسی dse 7320 و 7320mkii :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7320

برد سنکرون دیزل ژنراتور ها با هم دیپسی مدل dse 7510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7510

برد سنکرون دیزل ژنراتور با برق شبکه دیپسی مدل dse 7520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7520

برد سنکرون چند دیزل ژنراتور با برق شبکه دیپسی مدل dse 7560 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7560

برد کنترل سنکرون دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8610 (سنکرون پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور با هم):برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8610

برد کنترل سنکرون دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8620 (سنکرون پارالل کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر):برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8620

برد کنترل سنکرون دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8660 (سنکرون پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور با برق شبکه):برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8660

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 871x :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 871x

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2510

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2520

برد دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4220

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4620 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4620

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7410 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7410

برد دیپسی مدل dse 7450 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7450

برد دیپسی مدل dse 7570 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7570

برد دیپسی مدل dse 8003 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8003

برد دیپسی مدل dse 8004 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8004

برد سنکرون دیپسی مدل dse 8661:برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8661

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8680 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8680

برد رله دیپسی مدل dse 8710 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8710

برد دیپسی مدل dse 8721 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8721

برد کنترل دیپسی مدل dse 8760 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8760

برد دیپسی مدل dse 8810 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8810

برد کنترل دیزل تاور ، روشنایی(تاور) دیپسی مدل dse l401 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse l401

برد کنترلی سمپل برق شهر  mains decoupling) p100 ):برد کنترلی سمپل برق شهر ( mains decoupling)

برد مبدل msc dse 125 ، افزاینده طول مسیر dse 124 canbus و انتقال دهنده بار آنالوگ dse 123 :برد مبدل msc dse 125 ، افزاینده طول مسیر dse 124 canbus و انتقال دهنده بار آنالوگ dse 123

برد های رابط پروگرمر  بردهای دیپسی dse 813 -814 - 815 :برد های رابط dse 813 -814 - 815

برد dse810 جهت پروگرم نمودن بردهای دیپسی که پورت lan دارند بوسیله کامپیوتر و نرم افزار دیپسی deep sea: برد dse810 جهت پروگرم نمودن بردهای دیپسی که پورت lan دارند

بردهای دیپسی رابط RS485 dse 865 ، رابط RS232 dse860 ، رابط مبدل usb به RS485 برد dse 857 ، رابط مبدل usb به اینترنت برد dse 855:بردهای دیپسی رابط RS485 dse 865 ، رابط RS232 dse860 ، رابط مبدل usb به RS485 برد dse 857 ، رابط مبدل usb به اینترنت برد dse 855 تعمیر دیزل ژنراتور اف جی ویلسون prkins fgwilson - تعمیر دیزل ژنراتور کمنز یا کامینز cummins - تعمیر دیزل ژنراتور کامینز پاور cummins power  - تعمیر دیزل ژنراتور ولوو volvo  - تعمیر دیزل ژنراتور بنز benz – تعمیر دیزل ژنراتور دویتز یا دیوتز dutz - تعمیر دیزل ژنراتور ام وی ام mvm - تعمیر دیزل ژنراتور لول یا پرکنز چین lovol  - تعمیر دیزل ژنراتور دوسان doosan - تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار caterpillar   - تعمیر دیزل ژنراتور درمن dorman - تعمیر دیزل ژنراتور مان MAN   - تعمیر دیزل ژنراتور لمبردینی lombardini - تعمیر دیزل ژنراتور لیستر lister- تعمیر ژنراتور استمفورد- تعمیر ژنراتور مکالته- تعمیر ژنراتور لینز- تعمیر ژنراتور abb- تعمیر ژنراتور لروی سامر- تعمیر ژنراتور استمفورد پاور تعمیر دیزل ژنراتور تهران – تعمیر دیزل ژنراتور اصفهان – تعمیر دیزل ژنراتور مشهد - تعمیر دیزل ژنراتور تبریز – تعمیر دیزل ژنراتور ایلام – تعمیر دیزل ژنراتور اراک تعمیر دیزل ژنراتور زنجان تعمیر دیزل ژنراتور یزد تعمیر دیزل ژنراتور چهارمحال و بختیاری تعمیر دیزل ژنراتور قشم – تعمیر دیزل ژنراتور کیش تعمیر دیزل ژنراتور زاهدان تعمیر دیزل ژنراتور زابل تعمیر دیزل ژنراتور خاش تعمیر دیزل ژنراتور ملایر – تعمیر دیزل ژنراتور آبادان تعمیر دیزل ژنراتور اهواز – تعمیر دیزل ژنراتور رشت – تعمیر دیزل ژنراتور ساری – تعمیر دیزل ژنراتور شهرکرد – تعمیر دیزل ژنراتور عسلویه – تعمیر دیزل ژنراتور بندر عباس – تعمیر دیزل ژنراتور هرمزگان تعمیر دیزل ژنراتور ارومیه تعمیر دیزل ژنراتور تکاب تعمیر دیزل ژنراتور تنکابن تعمیر دیزل ژنراتور ایرانشهر تعمیر دیزل ژنراتور چابهار تعمیر دیزل ژنراتور هرمزگان تعمیر دیزل ژنراتور شیراز تعمیر دیزل ژنراتور خوزستان تعمیر دیزل ژنراتور سیستان و بلوچستان تعمیر دیزل ژنراتور البرز – تعمیر دیزل ژنراتور کرج تعمیر دیزل ژنراتور گنبد کاووس تعمیر دیزل ژنراتور دوگنبدان - تعمیر دیزل ژنراتور قم تعمیر دیزل ژنراتور شهر ماهشهر تعمیر دیزل ژنراتور اروندکنار – تعمیر دیزل ژنراتور همدان - تعمیر دیزل ژنراتور کرمانشاه تعمیر دیزل ژنراتور علیه تعمیر دیزل ژنراتور خرم آباد تعمیر دیزل ژنراتور گرگان – تعمیر دیزل ژنراتور قدیمی – نمایندگی تعمیر دیزل ژنراتور رامسر – تعمیر دیزل ژنراتور نیشابور – تعمیر دیزل ژنراتور بجنورد تعمیر دیزل ژنراتور بروجرد تعمیر دیزل ژنراتور کاشان تعمیر دیزل ژنراتور دزفول - تعمیر دیزل ژنراتور قزوین – تعمیر دیزل ژنراتور یاسوج تعمیر دیزل ژنراتور اردبیل – تعمیر دیزل ژنراتور بوشهر – تعمیر دیزل ژنراتور شاهین شهر – تعمیر دیزل ژنراتور ورامین – تعمیر دیزل ژنراتور بیرجند – تعمیر دیزل ژنراتور محلات – تعمیر دیزل ژنراتور دورود – تعمیر دیزل ژنراتور آمل – تعمیر دیزل ژنراتور اندیشه – تعمیر دیزل ژنراتور مراغه – تعمیر دیزل ژنراتور خوی – تعمیر دیزل ژنراتور جیرفت – تعمیر دیزل ژنراتور ایذه – تعمیر دیزل ژنراتور خرمشهر – تعمیر دیزل ژنراتور چالوس – تعمیر دیزل ژنراتور خمینی شهر – تعمیر دیزل ژنراتور مسجد سلیمان -

مودم های دیپسی dse 890-891-892 :بردهای دیپسی مودم dse 890-891-892

نرم افزار اسکادا دیپسی dse 8005 :نرم افزار اسکادا دیپسی dse 8005

آنتن gps و gsm دیپسی:آنتن gps و gsm دیپسی

نرم افزار webnet شرکت دیپسی:نرم افزار webnet شرکت دیپسی

بردهای افزاینده ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال شرکت دیپسی dse 2548-2157-2152-2131-2130-2133 :بردهای افزاینده ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال شرکت دیپسی dse 2548-2157-2152-2131-2130-2133

همه چیز در مورد برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی

انواع بردهای کنترل دیپسی جهت کنترل و حفاظت از دیزل ژنراتور و مصرف کننده

جهت ثبت نام در کلاس آموزش دیزل ژنراتور کلیک کنید.

اخطار: اگر در زمینه دیزل ژنراتور تجربه کافی ندارید هرگز دست به تعمیرات و نصب بردهای کنترلی ننمایید و فقط به افراد متخصص با دانش و تجربه زیاد تکیه کنید.

جهت سنکرون پارالل کردن دیزل ژنراتورهای خود از بردهای دیپسی استفاده کنید وگرنه ضرر کرده اید. چرا که بردهای کاومپ بسیار گران تر میباشند ، کار با آنها سخت تر است .

شرکت آسان ژنراتور دانیال اقدام به ارائه قطعات و ملزومات تابلوهای کنترل و قطعات ژنراتور شامل برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) دستی - اضطراری (چنج آور یا amf) وپارالل با مارکهای  دیپ سی (deepsea) ، کومپ (comap) ، دیتاکام (datakom) ، امکو ، انکو ، جی ای سی ، همتک ، ولتاژ رگلاتور (avr) ، اکچویتور و همچنین باتری شارژر های سویچینگ 12 و24 ولت  و منابع تغذیه نموده است.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • خرید ، فروش ، تعمیرات ، آموزش و فروش قطعات دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون - تابلو برق

به روز رسانی 98/8/6

fvn ;kjvgd ndcg Ckvhj,v plc nd\sd hk'gsjhkتاریخ ثبت نظر: 1398/08/10

ahmad
کسی که دیبسی روی تابلو دیزل نصب نماید به علت کیفیت برد نگران نیست
تاریخ ثبت نظر: 1398/07/24

محمد سیاحی
سلام لطفا درخصوص مدلهای دیپسی بیشترتوضیح دهیددرکل آموزش مختصرراه اندازی ونصب توضیح دهید مابیشترکارمان با نصب دیپسی روی ژنراتورهست
تاریخ ثبت نظر: 1398/07/22

عقیل بهرامی
دیزل ژنراتور روشن میشه هیچ مشکلی نداره ولی رو برد دیپسی خطای شماره 40رو نشون میده ولوو پنتا
تاریخ ثبت نظر: 1398/07/22
آسان ژنراتور (مدیریت)

سلام نیاز دارید به دفترچه کدهای خطای ECU یا دیاگ بزنید
تاریخ ثبت نظر: 1398/05/27

علی
سلام خسته نباشید اگه نرم افزار dse 7320mkll نیاز دارم خواهشمند هستم تگه تمکان هست به این ادرس ایمیل ارسال کنید ..مممنون mirshamsi1359@gmail.com
تاریخ ثبت نظر: 1398/05/30
آسان ژنراتور (مدیریت)

با سلام نرم افزارهای دیپسی فروشی هستن
تاریخ ثبت نظر: 1398/05/13

ugd
سلام خسته نباشید اگه نرم افزار dse 7320mkll نیاز دارم خواهشمند هستم تگه تمکان هست به این ادرس ایمیل ارسال کنید ..مممنون ali.mohamadi.ele@gmail.com
تاریخ ثبت نظر: 1397/05/20

قره داغلی
سلام دوره برای دیزل ژنراتورهای mtu و بردهای dse دارین
تاریخ ثبت نظر: 1397/05/21
آسان ژنراتور (مدیریت)

بله با مهندس موسوی تماس بگیرید 09137376029
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/27

ساعدی
با سلام جهت شرکت در دوره پروگرام و تنظیمecuژنراتورهای ولوو امکان دارد یا خیر
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/30
آسان ژنراتور (مدیریت)

با سلام بله با دفتر شرکت هماهنگ کنید
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/27

ساعدی
با سلام جهت شرکت در دوره پروگرام و تنظیمecuژنراتورهای ولوو امکان دارد یا خیر