تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار

نمایندگی خدمات پس از فروش کاترپیلار در ایران-تعمیر ژنراتور کاترپیلار یاCaterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

راهنمای اپراتوری ، سرویس و نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور کاترپیلار:

برگرفته از(Operation and Maintenance Manual 3412C Generator Set)

دیزل ژنراتورهای 4BZ 1-UP و 9EP 1-UP و BCW 1-UP و TGC 1-UP و DJN 1-UP و TFT 1-UP و RTY 1-UP و ژنراتور XJ5 1-UP

بخش ایمنی ژنراتور کاترپیلار
پیام های ایمنی:
کد SMCS: 1000؛ 7405
ممکن است چندین پیام ایمنی خاص در موتور شما وجود داشته باشد. مکان دقیق و شرح پیام ایمنی در این بخش بررسی شده است.
با تمام پیام های ایمنی آشنا شوید.
اطمینان حاصل کنید که تمام پیام های ایمنی قابل خواندن است.
پیام های ایمنی را پاک یا جایگزین کنید. برای پاک کردن پیام های ایمنی از یک پارچه، آب و صابون استفاده کنید. از حلالها، بنزین یا سایر مواد شیمیایی خشن استفاده نکنید.
حلالها، بنزین یا مواد شیمیایی خشن ممکن است چسب هایی را که پیام ایمنی را تضمین می کنند، از بین ببرند. پیام های ایمنی که از بین می روند می توانند موتور را از بین ببرند.
هر گونه پیام ایمنی که آسیب دیده یا گم شده باشد را جایگزین کنید.

با این ژنراتور کار نکنید، مگر اینکه دستورالعمل ها و هشدارها در کتابچه راهنمای اپراتوری و تعمیر و نگهداری کاترپیلار را بخوانید و درک کنید.
عدم پیروی از دستورالعمل ها یا توجه به هشدارها می تواند منجر به آسیب یا مرگ شود. برای دریافت راهنماهای جایگزینی با هر فروشنده Caterpillar (شرکت آسان ژنراتور) تماس بگیرید.
سرویس و نگهداری مناسب مسئولیت شماست.
خواندن کتابچه راهنمای کاربر و تعمیر موتور کاترپیلار
پیام ایمنی برای تعمیر و نگهداری موتور و خواندن کتابچه راهنمای کاربر بر روی اجزای زیر قرار دارد: جعبه ترمینال (1)، جعبه اتصال مشتری (2) و تابلو کلید بریکر (3).

تعمیر ژنراتور کاترپیلار یا Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-یب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات

فشار خنک کننده و سطوح داغ موتور کاترپیلار
محل پیام ایمنی برای فشار خنک کننده و سطح گرم پیام ایمنی برای فشار خنک کننده در نزدیکی بالای رادیاتور واقع شده است.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

هنگامی که موتور کاترپیلار در حال کار است، آب رادیاتور گرم است. خنک کننده موتور نیز تحت فشار است.
قبل از اینکه سیستم خنک کننده تخلیه شود، اجزای سیستم خنک کننده را خنک کنید. هر تماس با خنک کننده داغ یا با بخار می تواند سوختگی های شدید ایجاد کند.

ولتاژ بالا
تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-
مکان های پیام ایمنی برای ولتاژ بالا

پیام ایمنی برای ولتاژ بالا بر روی اجزای زیر قرار دارد: بدنه ژنراتور (1)، جعبه ترمینال (2)، طرف کنترل پانل (3)، جعبه اتصال مشتری (4) ، عقب کنترل پنل (5) و تابلو بریکر (6).

ولتاژ بالا می تواند موجب شوک الکتریکی شود. شوک الکتریکی می تواند باعث آسیب یا مرگ فرد شود. اجتناب از تماس با قطعات الکتریکی و سیم کشی.
بلند کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار
تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-
محل پیام ایمنی برای بلند کردن دیزل ژنراتور بر روی ریل های نصب موتور (شاسی ژنراتور کاترپیلار) قرار دارد.

قبل از بلند شدن مجموعه ژنراتور، دستورالعمل عملیات و تعمیر و نگهداری را بخوانید و راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری را درک کنید.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

قبل از بلند کردن دیزل ژنراتور کاترپیلار ، دستورالعمل عملیات و تعمیر و نگهداری را بخوانید.

اگر از تجهیزات نادرست برای بلند کردن دیزل ژنراتور استفاده شود، می تواند منجر به آسیب شود. استفاده از کابل هایی که برای این وزن مناسب هستند. کابل را با توجه به اطلاعات پیام ایمنی ضمیمه کنید. هنگام بلند کردن ژنراتور دور بایستید تا در صورت افتادن ژنراتور یا پاره شدن بکسلها و پرتاب شدن آنها مانند شلاق ، افراد آسیب نبینند.

سوخت دیزل کاترپیلار
محل پیام ایمنی برای سوخت دیزل در کنار ورودی سوخت ، کنار شاسی موتور قرار دارد.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

استفاده از سوخت دیزلی (گازوئیل) برای موتور. استفاده از بنزین می تواند مشکلات زیر را ایجاد کند:
آسیب موتور، آسیب به اشخاص و مرگ احتمالی.
اجتناب از ریختن سوخت دیزل در اجزای داغ موتور .
هنگام پر کردن مخزن سوخت با سوخت دیزل، احتیاط کنید. همیشه لباس محافظ بپوش
سطح داغ
محل پیام ایمنی برای سطح گرم

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

پیام ایمنی برای سطوح داغ در هر دو طرف رادیاتور کاترپیلار قرار دارد.

هنگامی که موتور در دمای کار است، رادیات گرم است. قبل از اینکه سیستم خنک کننده تخلیه شود، اجزای سیستم خنک کننده را خنک کنید. هر تماس با خنک کننده داغ یا بخار می تواند سوختگی های شدید ایجاد کند.
استارت خودکار موتور

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

محل پیام ایمنی آن پشت ژنراتور است. در مواقعی که ژنراتور در حالت اتوماتیک است همیشه آن را تمیز و فاقد وسایل اضافی نگه دارید.
اخطارهای عمومی ژنراتورهای کاترپیلار
کد SMCS: 1000؛ 7405
قبل از تعمیر یا تعمیر موتور، یک تگ هشدار دهنده را به سوئیچ استارت یا برد کنترل متصل کنید. 
تگ های هشدار را به موتور و ایستگاه های کنترل اضافه کنید. 
هنگامیکه موتور در حال تعمیر است، اجازه ندهید که پرسنل غیر مجاز اطراف موتور پرسه بزنند.
قطعات زیر را احتیاط کنید. برای جلوگیری از پاشش مایعات تحت فشار، یک پارچه بر روی بخشی که برداشته می شود نگه دارید.
• درب رادیاتور

• اتصالات روغن
• شیرهای فشار بالا
• هواکش
• شیر های تخلیه
لوازم مورد نیاز سرویس کار ژنراتور:

لوازم مورد نیاز سرویس کار ژنراتور

• در صورت لزوم، کلاه سخت، عینک های محافظ و دیگر تجهیزات محافظ را بپوشانید.
• هنگامی که کار در اطراف یک موتور روشن انجام می شود، برای محافظت از آسیب دیدن شنوایی، از دستگاه های محافظ گوش استفاده کنید.
• لباس های شل و یا جواهرات که می تواند در کنترل ها یا سایر قسمت های موتور متلاشی شود را نپوشید.
• اطمینان حاصل کنید که تمام پوشش های حفاظتی در محل موتور نصب شده اند.
• هرگز مایعات را در ظروف شیشه ای قرار ندهید. ظروف شیشه ای می توانند شکسته شوند.
• از حلال های تمیزکاری با دقت استفاده کنید.
• گزارش تمام تعمیرات لازم است.
در صورت عدم ارائه دستورالعمل های دیگر، نگهداری کاترپیلار را تحت شرایط زیر انجام دهید:
• موتور متوقف شده است. اطمینان حاصل کنید که موتور را نمی توان راه اندازی کرد.
• قفل محافظ یا کنترل ها در موقعیت مناسب قرار دهید.
• هنگامی که تعمیر و نگهداری انجام می شود و یا هنگامی که سیستم برقی کار می کند، باتری را جدا کنید.
به منظور جلوگیری از جرقه، ابتدا منفی باتری باز شود.
• هنگام راه اندازی یک موتور نو، مقرراتی را برای متوقف کردن موتور در صورتی که سرعت زیاد رخ دهد، تنظیم کنید. اگر یک موتور از زمان انجام سرویس استارت نشده باشد، در صورتی که سرعت بالا رخ دهد، مقررات را متوقف کنید. خاموش کردن موتور ممکن است با قطع کردن سوخت و  یا مسیر هوا به موتور انجام شود.
• هیچ گونه تعمیراتی را که قابل فهم نیست انجام ندهید. از ابزارهای مناسب استفاده کنید. هر گونه تجهیزاتی را که آسیب دیده اند تعمیر یا جایگزین کنید.
• موتور را با کنترلر استارت کنید. هرگز در پایانه باتری استارت نزنید. این روش استارت موتور می تواند سیستم خاموش کن موتور را از بین ببرد و یا سیستم الکتریکی آسیب ببیند.
هوا و آب تحت فشار
هوای تحت فشار و / یا آب می تواند منجر به آسیب شخصی شود.
حداکثر فشار هوا برای تمیز کردن باید تا 205 کیلو پاسکال(30 psi)باشد، هنگامی که نازل هوا کارایی ندارد حداکثر فشار آب برای تمیز کردن باید کمتر از 275 کیلو پاسکال (40 psi) باشد.
هنگامی که از فشار هوا و یا فشار آب مورد استفاده برای تمیز کردن استفاده شود، پوشیدن لباس های محافظ، کفش های محافظ و محافظت از چشم استفاده می شود. حفاظت از چشم شامل عینک ایمنی یا محافظ صورت است. برای تمیز کردن سیستم خنک کننده همیشه از محافظ چشم استفاده کنید.

تعمیر ژنراتور کاترپیلار -تعمیر ژنراتور Caterpillar-سرویس کار دیزل ژنراتور-آموزش تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی دیزل ژنراتور+pdf-راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار-تعمیر ecu کاترپیلار-تعمیر ecm کاترپیلار-تعمیرات تابلو کاترپیلار-تعمیر سیم کشی کاترپیلار-تعمیر رگولاتور کاترپیلار-تعمیر دیودهای کاترپیلار-تعمیر موتور کاترپیلار-تعمیر موتور دیزل کاترپیلار-تعمیر توربو شارژ کاترپیلار-تعمیر پمپ و سوزن کاترپیلار- دیاگ کاترپیلار-تعمیر کامپیوتر کاترپیلار-تعمیر یاتاقان و رینگ و پیستون کاترپیلار-تعمیر میل لنگ کاترپیلار-تعمیر رادیاتور کاترپیلار-نصب و راه اندازی کاترپیلار-عیب یابی موتور دیزل کاترپیلار-

جهت مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید...(بخش دوم تعمیرات کاترپیلار)

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 98/5/12

juldv ndcg Ckvhj,v ;hjv\dghv زشفثقحهممشق
تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار
برچسب ها
_