نصب آسانسور 2 ایستگاه home lift - فردوسی
نصب هوم لیفت یا آسانسور کوچک 2 ایستگاه

آسان ژنراتور

نصب هوم لیفت یا آسانسور کوچک 2 ایستگاه
نصب هوم لیفت یا آسانسور کوچک 2 ایستگاه

نصب هوم لیفت یا آسانسور کوچک 2 ایستگاه

نصب آسانسور 2 ایستگاه home lift - فردوسی

هوم لیفت اصفهان

قیمت آسانسور در اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان شرکتهای آسانسور در اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قطعات آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان خدمات آسانسور در اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور قیمت آسانسور در اصفهان نصاب اسانسور اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان قطعات آسانسور اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور فروش اسانسور در اصفهان آسانسور در اصفهان استان اصفهان، اصفهان قیمت آسانسور در اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان شرکتهای آسانسور در اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قطعات آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان خدمات آسانسور در اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور اتحادیه آسانسور اصفهان قطعات آسانسور اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قیمت آسانسور در اصفهان نصاب اسانسور اصفهان سرویس آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان آدرس اتحادیه آسانسور اصفهان نمونه چك ليست انجام سرويس و نگهداري آسانسور دستورالعمل سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست آسانسور pdf چک لیست تحویل گیری آسانسور چک لیست بازرسی ادواری آسانسور چک لیست پله برقی نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور pdf چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور هیدرولیک اتحادیه صنف آسانسور نمایندگی جک و پاور ویتور نمایندگی شیر بلین آلمان نمایندگی شاسی آسانسور نمایندگی قفل آسانسور نمونه چك ليست انجام سرويس و نگهداري آسانسور دستورالعمل سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست آسانسور pdf چک لیست تحویل گیری آسانسور چک لیست بازرسی ادواری آسانسور چک لیست پله برقی نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور pdf چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور هیدرولیک قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور برگه سرویس آسانسور چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور نحوه سرویس آسانسور آموزش تعمیر و نگهداری آسانسور نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور 97 سرویس آسانسور شرق نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور 96 اصفهان نمونه فرم استعلام قیمت آسانسور استعلام آنلاین قیمت آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور لیست قیمت آسانسور قیمت روز آسانسور قیمت اسانسور خانگی قیمت آسانسور یک طبقه قیمت آسانسور 4 نفره برای 3 طبقه استعلام قیمت آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور قیمت روز آسانسور قیمت اسانسور خانگی لیست قیمت آسانسور 5 توقف قیمت آسانسور 2 نفره قیمت آسانسور خانگی کوچک قیمت آسانسور یک طبقه قیمت جک هیدرولیک آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور استعلام قیمت آسانسور آسانسور هیدرولیکی خانگی قیمت روز آسانسور لیست قیمت آسانسور قیمت آسانسور خانگی چهار نفره ابعاد آسانسور هیدرولیکی ابعاد آسانسور 4 نفره هیدرولیک کوچکترین ابعاد آسانسور ابعاد آسانسور 6 نفره در پلان آسانسور هیدرولیک خانگی قیمت آسانسور هیدرولیک ابعاد آسانسور خانگی ابعاد آسانسور در نویفرت ابعاد آسانسور در پلان آسانسور هیدرولیک خانگی معایب آسانسور هیدرولیکی قیمت آسانسور هیدرولیک انواع آسانسور خانگی ابعاد آسانسور هیدرولیکی آسانسور هیدرولیکی جک از بغل لیست قیمت آسانسور هیدرولیکی مشخصات فنی آسانسور هیدرولیکی قیمت انواع آسانسور انواع آسانسور خانگی انواع اسانسور ساختمان قیمت آسانسور خانگی کوچک قیمت اسانسور خانگی بالابر خانگی جدیدترین قیمت اسانسور استعلام قیمت آسانسور انواع آسانسور خانگی قیمت انواع آسانسور معرفی انواع آسانسور انواع آسانسور هیدرولیک انواع آسانسور و بالابر انواع آسانسور کششی انواع آسانسور+pdf انواع اسانسور ساختمان انواع آسانسور آسانسور چیست فروش آسانسور تاریخچه آسانسور قیمت آسانسور قیمت انواع آسانسور چند نوع آسانسور داریم انواع آسانسور خانگی قیمت آسانسور در اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان شرکتهای آسانسور در اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قطعات آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان خدمات آسانسور در اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور قیمت آسانسور در اصفهان نصاب اسانسور اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان قطعات آسانسور اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور فروش اسانسور در اصفهان آسانسور در اصفهان استان اصفهان، اصفهان قیمت آسانسور در اصفهان اتحادیه آسانسور اصفهان شرکتهای آسانسور در اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قطعات آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان خدمات آسانسور در اصفهان بانک اطلاعات شرکتهای آسانسور اتحادیه آسانسور اصفهان قطعات آسانسور اصفهان شرکت سپهر آسانسور اصفهان استان اصفهان، اصفهان قیمت آسانسور در اصفهان نصاب اسانسور اصفهان سرویس آسانسور اصفهان فروش اسانسور در اصفهان آدرس اتحادیه آسانسور اصفهان نمونه چك ليست انجام سرويس و نگهداري آسانسور دستورالعمل سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست آسانسور pdf چک لیست تحویل گیری آسانسور چک لیست بازرسی ادواری آسانسور چک لیست پله برقی نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور pdf چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور هیدرولیک اتحادیه صنف آسانسور نمایندگی جک و پاور ویتور نمایندگی شیر بلین آلمان نمایندگی شاسی آسانسور نمایندگی قفل آسانسور نمونه چك ليست انجام سرويس و نگهداري آسانسور دستورالعمل سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست آسانسور pdf چک لیست تحویل گیری آسانسور چک لیست بازرسی ادواری آسانسور چک لیست پله برقی نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور pdf چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور هیدرولیک قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور برگه سرویس آسانسور چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور نحوه سرویس آسانسور آموزش تعمیر و نگهداری آسانسور نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور 97 سرویس آسانسور شرق نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور 96 اصفهان نمونه فرم استعلام قیمت آسانسور استعلام آنلاین قیمت آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور لیست قیمت آسانسور قیمت روز آسانسور قیمت اسانسور خانگی قیمت آسانسور یک طبقه قیمت آسانسور 4 نفره برای 3 طبقه استعلام قیمت آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور قیمت روز آسانسور قیمت اسانسور خانگی لیست قیمت آسانسور 5 توقف قیمت آسانسور 2 نفره قیمت آسانسور خانگی کوچک قیمت آسانسور یک طبقه قیمت جک هیدرولیک آسانسور جدیدترین قیمت اسانسور استعلام قیمت آسانسور آسانسور هیدرولیکی خانگی قیمت روز آسانسور لیست قیمت آسانسور قیمت آسانسور خانگی چهار نفره ابعاد آسانسور هیدرولیکی ابعاد آسانسور 4 نفره هیدرولیک کوچکترین ابعاد آسانسور ابعاد آسانسور 6 نفره در پلان آسانسور هیدرولیک خانگی قیمت آسانسور هیدرولیک ابعاد آسانسور خانگی ابعاد آسانسور در نویفرت ابعاد آسانسور در پلان آسانسور هیدرولیک خانگی معایب آسانسور هیدرولیکی قیمت آسانسور هیدرولیک انواع آسانسور خانگی ابعاد آسانسور هیدرولیکی آسانسور هیدرولیکی جک از بغل لیست قیمت آسانسور هیدرولیکی مشخصات فنی آسانسور هیدرولیکی قیمت انواع آسانسور انواع آسانسور خانگی انواع اسانسور ساختمان قیمت آسانسور خانگی کوچک قیمت اسانسور خانگی بالابر خانگی جدیدترین قیمت اسانسور استعلام قیمت آسانسور انواع آسانسور خانگی قیمت انواع آسانسور معرفی انواع آسانسور انواع آسانسور هیدرولیک انواع آسانسور و بالابر انواع آسانسور کششی انواع آسانسور+pdf انواع اسانسور ساختمان انواع آسانسور آسانسور چیست فروش آسانسور تاریخچه آسانسور قیمت آسانسور قیمت انواع آسانسور چند نوع آسانسور داریم انواع آسانسور خانگی

خدمات ما فقط در شهر اصفهان است لطفا از سایر شهر ها تماس نگیرید.

هوم لیفت خانگی چیست

هوم لیفت نوعی آسانسور کوچک می باشد که معمولا 2 ایستگاه دارد. هوم لیفت معمولا در خانه های دوبلکس اجرا میشود.

قیمت آسانسور هوم لیفت خانگی

آسانسور یا بالابر هوم لیفت خانگی محصولی خاص در آسانسورها (آسانسور) آپارتمان ها ، خانه ها یا سایر املاک خصوصی با یک یا چندین طبقه یا کفپوش ناهموار است. آسانسور خانگی مطابق با استانداردهای جهانی دستورالعمل آسانسور 2006 42 EC است. که مطابق با 194 پارامتر ایمنی برای نصب آسانسور در داخل یک ملک خصوصی است. [1]

آسانسور خانگی هوم لیفت ، آسانسورهای جمع و جور برای 2 تا 6 نفر است. برخلاف آسانسورهای هیدرولیک یا آسانسورهای قدیمی"دنده ای و کششی" ، آسانسور خانگی به فضای اضافی برای اتاقک بالای آسانسور (موتورخانه)، بالا سری یا گودال(چاهک) احتیاج ندارد. این امر هوم لیفت را برای استفاده خانگی و خصوصی مناسب تر می کند. اغلب ، هزینه های تعمیر و نگهداری هوم لیفت ها نیز پایین تر از آسانسور معمولی هستند.

سیستم حرکتی آسانسور منزل اغلب در داخل ساختار آسانسور ساخته می شود. و دارای پیچ ، موتور الکتریکی و مهره ای است که در پشت کاراسلینگ آسانسور نصب شده است. از این رو به این سیستم "screw and nut" یا پیچ و مهره گفته می شود. هنگام کار آسانسور ، موتور مهره را مجبور به چرخش در اطراف پیچ می کند و بالابر را به بالا و پایین حرکت می دهد.

قیمت آسانسور خانگی هوم لیفت

جهت مشاوره و استعلام قیمت هوم لیفت با ما تماس حاصل فرمایید. بیشتر آسانسورهای هوم لیفت خانگی با ساختار سکوی باز ساخته شده اند تا حتی فضای بیشتری را آزاد کنند و به 3 ضلع مختلف این سکو دسترسی داشته باشند. این امر مستلزم آن است كه کلیه تولید كنندگان هوم لیفت سازوكارهای ایمنی خاصی را در نظر بگیرند [2] و در بعضی كشورها سرعت حرکت هوم لیفت را بسیار محدود می كنند.

قیمت آسانسورهای هوم لیفت

آسانسورهای هوم لیفت خانگی چندین دهه در بازار حضور داشته اند و روند رو به رشدی را نشان می دهند. بیشتر تولید کنندگان هوم لیفت متداول در اروپا مستقر هستند ، مانند Aritco Lift AB مستقر در سوئد ، که از سال 1995 فعال است ، [3] تولید کننده هوم لیفت بریتانیا Wessex Lift Co. Ltd. ، از سال 1976 فعال است. [4]

بسیاری از تولید کنندگان آسانسور هوم لیفت خانگی محصولات خود را از طریق سایت شخصی خود به فروش می رسانند. چندین تولیدکننده آسانسور هوم لیفت با شرکای سفارشی سازی و نصاب که قابلیت های فنی خود را افزایش داده اند وارد بازارهای جدیدی مانند هند می شوند.

بالابر هوم لیفت قیمت

نصب و اجرای آسانسور هوم لیفت تخصص ماست. جهت مشاوره و استعلام قیمت با بخش فروش ما تماس حاصل فرمایید.

منابع

 1. ^ Official journal of European Union, Machine Directive 2006/42/EC on Machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) (June 2006). "Machine Directive 2006/42/EC"Machine Directive 2006/42/EC.pdf: 63 – via https://eur-lex.europa.eu/.
 2. ^ "Beam me up(stairs) Scotty!"The Daily Mail.
 3. ^ "Aritco's history – Aritco Homelifts"www.aritcohomelifts.com. Retrieved 2017-02-06.
 4. ^ "About Wessex - 40 Year History".
 5. ^ "The Elevator Market in India | Consult MCG". Retrieved 2019-03-27.

خدمات شرکت آسان ژنراتور دانیال:

 • آسانسور و بالابر
 • برگزاری کلاسهای آموزشی عملی آسانسورهای هیدرولیک
 • دیزل ژنراتور و برق اضطراری
 • برق صنعتی، تابلو برق و اتوماسیون
 • تامین قطعات و لوازم آسانسور با خدمات 10 ساله

نوشته 1400/3/16


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _