جمع آوری و نصب دیزل ژنراتور کامینز 53kva دست دوم - دیزل ژنراتور کامینز-آسان ژنراتور

آسان ژنراتور


جمع آوری و نصب دیزل ژنراتور کامینز 53kva دست دوم - دیزل ژنراتور کامینز

جمع آوری دیزل ژنراتور کامینز 53kva دست دوم از ایستگاه راه آهن مشهد و نصب استاندارد آن در مرکز مخابراتی سیستان و بلوچستان مدت 6 روز کاری

نصب دیزل ژنراتور:

در این پروژه بصورت ضرب العجلی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 53kva  از محل ایستگاه راه آهن سبزوار مشهد بهمراه تمامی متعلقات آن جمع آوری شده و در سیستان و بلوچستان نزدیک زاهدان نصب گردید. دریچه خروجی هوای گرم و اگزوز تخریب  شد و دمپر و اگزوز و منبع سایلنت اگزوز نصب شد. تانک سوخت روزانه در مح خود نصب گردید و لوله کشی شد. تابلو برق ژنراتور کامینز مربوطه طبق نقشه نصب گردید و سینی های کابل مورد نظر کار شد.

دیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنزدیزل ژنراتور کمنز 53kva - دیزل ژنراتور کامینز 50kva دست دوم - نصب دیزل ژنراتور کمنز

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9

برچسب ها
_