رگولاتور ولتاژ یا AVR-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

رگولاتور ولتاژ یا AVR

رگولاتور ولتاژ یا AVR

فروش انواع رگولاتور ولتاژ یا AVR

انواع رگولاتور ولتاژ در زیر آمده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و طریقه نصب به قسمت آموزش یا پایین همین صفحه مراجعه نمایید.(جهت تعمیرات دیزل ژنراتور و تعمیر avr با شرکت آسان ژنراتور تماس بگیرید.) 

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) فرانسوی ، اسپانیایی ، آلمانی و انگلیسی  AvK DM110رگولاتور ولتاژ (avr) AvK DM110

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی MA330رگولاتور ولتاژ (avr) ژنراتور انگلیسی MA330

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی MX321 رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ژنراتور انگلیسی MX321

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی MX341رگولاتور ولتاژ (avr) انگلیسی MX341

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی AS540رگولاتور ولتاژ (avr) ژنراتور انگلیسی AS540

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی AS480 رگولاتور ولتاژ (avr) ژنراتور انگلیسی AS480

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی AS440رگولاتور ولتاژ (avr) ژنراتور انگلیسی AS440

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) انگلیسی SX460 رگولاتور ولتاژ (avr) ژنراتور انگلیسی SX460

 رگولاتورهای ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) 

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-VX رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-VX 

پارت نامبر M00FA122A - ابعلد 160*250 - تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی8A لحظه ای و کانتینیوز 5A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 8 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-V  رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-V

پارت نامبر:M16FA655A - ابعلد 170*277 - تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی8A لحظه ای و کانتینیوز 5A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 8 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین و تحریک بیش از حد

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-XX رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-XX 

پارت نامبر M00FA133A - ابعلد 160*225 - تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی8A لحظه ای و کانتینیوز 5A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 8 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین- تغذیه 170 تا 277V 

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-X رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل Mark-X

پارت نامبر M40FA644A- ابعلد 560*500 - تکفاز و سه فاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی15A لحظه ای و کانتینیوز 8A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 3 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین و تحریک بیش از حد- تغذیه 170 تا 277V 

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MGC-I  رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MGC-I 

پارت نامبر M40FA610A- ابعلد 560*500 - تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی15Aلحظه ای و کانتینیوز 8A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 3 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین- تغذیه 170 تا 480V 

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MGC-II رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MGC-II 

پارت نامبر M63FA310A- ابعلد 560*500 - تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی15Aلحظه ای و کانتینیوز 8A 100VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 3 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین- تغذیه 170 تا 480V 

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MEC-20 رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MEC-20

پارت نامبر M31FA600A- ابعلد 315*450 - سه فاز و تکفاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی15A لحظه ای و کانتینیوز 7A 200VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 3 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین- تغذیه 170 تا 480V و 50 تا 400HZ و 1A

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MEC-100 رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی(marelli) مدل MEC-100

پارت نامبر M71FA310A و M71FA320A- ابعلد نصب 400*900-  تکفاز و سه فاز- حداقل ولتاژ مورد نیاز 5V - خروجی20A لحظه ای و کانتینیوز 10A 250VDC - دمای کار 30- تا70+   - محدوده مجاز مقاومت اکسایتر 3 تا 20 اهم - امکان کنترل ریموت ولتاژ - حفاظت در برابر فرکانس پایین و تحریک بیش از حد- تغذیه 170 تا 480V و 50 تا 400HZ و 5A

-در زیر انواع رگولاتورهای ولتاژ یا ای وی آر (avr) دیزل ژنراتور  برند دیتاکام ترکیه آمده است:

عدد پس از avr ، جریان خروجی avr را تعیین میکند مثلا avr-4 چهار آمپر 0-115 ولت ds تولید میکند.

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-4 نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام avr-4 دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-5 نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور  دیتاکام avr-5 دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-8  نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام avr-8  دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام با ورودی 380 ولت 380-8-avr   نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام 380-8-avr دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-12  نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام avr-12  دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-20  نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام avr-20 دیزل ژنراتور

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر دیتاکام avr-40  نمایندگی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر ژنراتور دیتاکام avr-40 دیزل ژنراتور

رگولاتورهای خطی ژنراتورهای مکالته mecc alte:

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-S.R.7/2-G: رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر avr-sr7

خصوصیات AVR SR7: این AVR برای ژنراتورهای کوچک استفاده میشود.دارای مدارات حفاظتی با سرعت پایین میباشد. قابلیت کنترل از راه دور و تنظیم ولتاژ را دارد.

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-U.V.R.6/1-F:   رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-U.V.R.6/1-F

این رگولاتور دارای مشخصاتی شبیه AVR SR7 میباشد ولی ارتقا یافته.دارای LED نمایش خطا. کنترل سه فاز. مناسب برای بارهای نا متعادل. 

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-ASR رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-ASRرگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-ASR

ASR پیشرفته ترین نوع رگولاتورهای خطی مکالته میباشد. AVR ASR کم آزار ترین نوع میباشد و دارای حفاظت ولتاژ و آندرفرکانس دقیق میباشد. این AVR یک سیستم حلقه بسته را جهت ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی ژنراتور ایجاد میکند. ولتاژ خروجی با یک ولتاژ مرجع مقایسه میشود تا اختلاف آن در بیاید و برای تغیر وضعیت SCR آن استفاده میشود تا ولتاژخروجی ژنراتور همواره ثابت باقی بماند.

این AVR برای ژنراتورهای سری ES و ET استفاده میشود.

رگولاتورهای دیجیتالی ژنراتورهای مکالته mecc alte:

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DSR : رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DSRرگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DSR

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER1 : رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER1رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER1

-رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER2: رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER2رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DER2

- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DECS-150 : رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DECS-150رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر مکالته avr-DECS-150

رگولاتور ولتاژ یا avr دیزل ژنراتور چیست؟

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) دیزل ژنراتور وسیله ایست که سطح ولتاژ خروجی ژنراتور را کنترل میکند. عملکرد رگولاتور ولتاژ (avr ) دیزل ژنراتور به این صورت می باشد که با تغییر جریان تحریک میزان ولتاژ خروجی ژنراتور را تغییر می دهد.

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ژنراتور وظیفه تولید برق dc مورد نیاز برای اکسایتر یا سیم پیچ تحریک ژنراتور را بعهده دارد. رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) از برق خروجی ژنراتور تغذیه میشود . در ابتدا به نظر میرسد ولتاژ خروجی ژنراتور صفر است پس چگونه رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) تغذیه می شود؟!ژنراتور بخاطر وجود پسماند مغناطیسی سیم پیچها در حد چند ولت ولتاژ در خروجی دارد لذا رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) از همین ولتاژ بوسیله یک حلقه فیدبک مثبت ولتاژ ژنراتور را بالا می آورد سپس حلقه فیدبک رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) منفی می شود و ولتاژ خروجی را بر روی 400 ولت یا مقدار تنظیم شده فیکس میکند. ولتاژ خروجی ای وی آر حدود 12 ولت dc می باشد.لذا میتوان بوسیله باتری نیز این ولتاژ را تنظیم کرد. ولی نکته قابل تامل این است که رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) وظیفه رگوله کردن ولتاژ خروجی را بعهده دارد تا در بارهای خروجی متغیر و دور ها یا فرکانس های مختلف دیزل ژنراتور ولتاژ خروجی ژنراتور تغیر نکند. رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) برای هر نوع ژنراتوربخاطر جریان های تحریک متفاوت مورد نیاز ژنراتور متفاوت می باشد. همچنین مدل رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) برای کاربردهای مختلف ، متفاوت می باشد.

طریقه نصب رگولاتور ولتاژ یا avr دیزل ژنراتور:

جهت نصب رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) به کاتالوگ درون جعبه آن مراجعه نمایید. سیم کشی آن طبق سیم کشی کاتالوگ باید انجام گیرد. موقع نصب رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) در ژنراتور دقت کنید که جای آن محکم و قابل اعتماد باشد و اتصالات و فیشهای برق ورودی و خروجی محکم باشند و بوسیله بست کمربندی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) و سیم ها و اتصالات مربوطه را به هم و به بدنه ژنراتور محکم ببندید وگرنه در اثر لرزش ژنراتورهر اتفاقی امکان دارد رخ دهد. سیم های برق ورودی و خروجی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) را بوسیله فیوزهای حرارتی مخصوص وایر حفاظت کنید تا در صورت اتصالی کردن فیوز بسوزد. سیم های اکسایتر را از جایی دور از کلمپ های برق خروجی ژنراتور عبور دهید و سیم های آن را بوسیله وارنیش حرارتی حفاظت کنید. در صورت نیاز به راهنمایی با ما تماس بگیرید.

در ادامه انواع رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr)  برای مدل های مختلف ژنراتور معرفی می شود:( جهت مشاوره و خرید با شرکت آسان ژنراتور دانیال تماس بگیرید.)

رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ها در انواع مختلفی تولید می شوند که به چند مورد آنها  اشاره می کنیم: رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارکن markon- رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) لروی سامر lorey somer - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ای وی کی avk - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) استامفورد stamford - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) باسلر basler - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) زیمنس siemens - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مارلی marelli - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ماراتون marathon - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مکالته meccalte - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) براش brush - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) کنیرز bkb/conyers - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) براون بوری brown boveri - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) کاترپیلار (caterpillar) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) کنترلژی (contrology) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ای سی سی ای سی ال (ecc/ecl) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ای دی سی (edc) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) امری (emri) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) جی ای سی gec/aei - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) کاتای یا کوتای (kutai) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) مادسلی (mawdsley) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) نیوتون دربی (newton derby) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) پتبو (prtbow) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) یونیلک (unilec) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) دیتاکام (datakom) - رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) کمنز (cummins) -  رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ژنراتورهای ذغالی (brush) و رگولاتورهای دست ساز مخصوص ژنراتورهایی که جریان تحریک بالایی دارند.

برق ورودی رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) ژنراتور  بوسیله یک دو یا سه فاز تهیه می شود. نوع سه فاز بهترین نوع رگولاتور ولتاژ یا ای وی آر (avr) می باشد چرا که عمل کنترل و حفاظت بر روی هر سه فاز خروجی ژنراتور انجام میگیرد.

مطالعه بیشترavr فروش رگولاتورهای دست ساز ایرانی برای ژنراتورهای ذغالینقشه سیم کشی avr وایرینگ دیاگرام ای وی آی رگولاتور ولتاژ

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

hd ,d Hv v',ghj,v ,gjhC ndcg Ckvhj,v