دمپر damper هوای سرد و گرم-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

دمپر damper هوای سرد و گرم

دمپر damper هوای سرد و گرم

دمپر هوای سرد و گرم damper-دریچه ورودی و خروجی هوای اتاق دیزل ژنراتور-

دمپر وسیله ایست که در پنجره های اتاق دیزل ژنراتور جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار , و باران قرار میگیرد. دمپر در دو نوع ثابت و متحرک ساخته میشود. نوع متحرک دمپر در مواقع روشن شدن دیزل ژنراتور بوسیله قدرت فن دیزل ژنراتور باز و بسته می شود. در مواقعی که قدرت فن دیزل ژنراتور کم باشد از موتور دمپر جهت بازو بسته نمودن دمپر استفاده می شود. منظور از دمپر هوای سرد ، دمپریست که در جهت ورودی هوای اتاق دیزل ژنراتور ومنظور از دمپر هوای گرم دمپریست که معمولا جلوی رادیاتور در جهت خروج هوای اتاق دیزل ژنراتور نصب می گردد. .در زیر یک نمونه دمپر موتور دار را ملاحظه میکنید:

دمپر هوای سرد و گرم damper-دریچه ورودی و خروجی هوای اتاق دیزل ژنراتور-

دمپر ثابت: 

جهت آموزش طریقه نصب دمپر به قسمت آموزش/طریقه نصب دیزل ژنراتور مراجعه نمایید.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

nl\v ndcg Ckvhj,v