موتور دمپر دیزل ژنراتور-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

موتور دمپر دیزل ژنراتور

موتور دمپر دیزل ژنراتور

موتور دمپر دیزل ژنراتور- diesel generator dampers motor-

موتور دمپر یا دریچه برقی دیزل ژنراتور وسیله ایست که در زمان روشن و خاموش شدن دیزل ژنراتور می توان بوسیله آن به دمپرهای خروجی فرمان بسته یا باز شدن داد.

دمپر وسیله ایست که بجای پنجره در اتاق دیزل ژنراتور برای جلوگیری از ورود گردو خاک از آنها استفاده می شود تا فقط در زمان روشن بودن دیزل ژنراتور باز شوند.دمپر وسیله ایست که در پنجره های اتاق دیزل ژنراتور جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار , و باران قرار میگیرد. دمپر در دو نوع ثابت و متحرک ساخته میشود. نوع متحرک دمپر ، در مواقع روشن شدن دیزل ژنراتور بوسیله قدرت فن دیزل ژنراتور باز و بسته می شود. در مواقعی که قدرت فن دیزل ژنراتور کم باشد یا فاصله رادیاتور تا پنجره خروجی زیاد باشد از موتور دمپر جهت بازو بسته نمودن دمپر استفاده می شود. منظور از دمپر هوای سرد ، دمپریست که در جهت ورودی هوای اتاق دیزل ژنراتور ومنظور از دمپر هوای گرم دمپریست که معمولا جلوی رادیاتور در جهت خروج هوای اتاق دیزل ژنراتور نصب می گردد. .در زیر یک نمونه دمپر موتور دار را ملاحظه میکنید:

موتور دمپر یا دریچه برقی دیزل ژنراتورموتور دمپر دیزل ژنراتور- diesel generator dampers motor

موتور دمپرها سه سیمه میباشند که یک سیم مشترک یا نول و دو سیم دیگر ، یکی برای باز شدن و یکی برای بسته شدن دمپر استفاده میشود. سیمی که مخصوص باز کردن موتور دمپر است از برق ژنراتور و سیمی که جهت بسته شدن است از برق شهر تغذیه میشود.

توجه کنید که بدنه دمپر را ارت کنید.

توضیحات بیشتر در قسمت آموزش

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

l,j,v nl\v ndcg Ckvhj,v